Lĩnh vực hoạt động

Với mong muốn đem đến cho thị trường những Sản phẩm - Dịch vụ theo đúng chuẩn mực đạo đức và những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, Viện Tâm lý Việt - Pháp hoạt động trong 3 lĩnh vực cốt lõi, bao gồm:
   1) Tham vấn - Trị liệu:
Tham vấn - Trị liệu tâm lý và tâm thần là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Viện Tâm lý Việt Pháp. Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ thân chủ một cách tốt nhất.
   2) Đào tạo:
Viện Tâm lý Việt Pháp hợp tác với Hiệp hội Pháp ngữ Tâm lý và Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên (APPEA) và Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu nhằm mục đích bồi dưỡng chuyên môn cho các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng.
Bên cạnh đó, Viện Tâm lý Việt Pháp cũng tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho các đối tác và cộng đồng nhằm cung cấp kiến thức tâm lý ứng dụng trong công việc và cuộc sống, góp phần nâng cao sức khỏe tâm thần cho người Việt.
   3) Nghiên cứu:
Viện Tâm lý Việt Pháp định hướng trở thành Viện nghiên cứu chuẩn mực, thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của nền khoa học tiên tiến trên thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Tâm lý và Tâm thần học Việt Nam.

Related articles