Điều Khoản Sử Dụng

GIỚI THIỆU

Các điều khoản sử dụng (gọi tắt là “Điều khoản”) tạo thành thỏa thuận giữa CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÂM LÝ VIỆT – PHÁP, một pháp nhân được thành lập theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ tại Tòa nhà WINCO, 54 Trần Quốc Vượng, Phường Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, 100000 và Người dùng về việc sử dụng Website của Chúng tôi cũng như các hình ảnh, biểu tượng và nội dung video khác được tích hợp và tạo thành một phần của Website của chúng tôi (gọi tắt là "Nội dung").

VỀ CHÚNG TÔI

Mọi điều khoản bạn có với nhà cung cấp mạng di động tương ứng ("Nhà cung cấp dịch vụ di động") sẽ tiếp tục được áp dụng và bạn có thể bị Nhà cung cấp dịch vụ di động tính phí truy cập vào các dịch vụ kết nối mạng trong suốt thời gian kết nối khi truy cập website của chúng tôi và mọi khoản phí của bên thứ ba như có thể phát sinh theo thời gian. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi chi phí và khoản phí hoặc chi phí khác do Nhà cung cấp dịch vụ di động, nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà điều hành mạng và/hoặc bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào khác tính phí liên quan đến dịch vụ internet, dịch vụ di động của bạn. Trong trường hợp bạn không phải là người thanh toán hóa đơn cho thiết bị đang được sử dụng để truy cập website của chúng tôi, bạn sẽ được coi là đã nhận được sự cho phép của người thanh toán hóa đơn liên quan để truy cập vào website của chúng tôi.

TÍNH KHẢ DỤNG

Chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo website của chúng tôi luôn có thể được truy cập qua URL tamlyvietphap.vn. Tuy nhiên, website và nội dung trong website của chúng tôi được cung cấp qua Internet và mạng di động, vì vậy hoạt động và tính khả dụng của chúng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi không đảm bảo rằng việc sử dụng hoặc truy cập vào website hoặc Nội dung website của chúng tôi sẽ luôn khả dụng và/hoặc không bị gián đoạn.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Quyền truy cập vào website của chúng tôi là quyền riêng tư của bạn.

HẠN CHẾ

Trừ khi bạn đã yêu cầu và nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này, bạn không được:

 • Sao chép website của chúng tôi;

 • Sửa đổi hoặc dịch toàn bộ hoặc một phần website của chúng tôi hoặc kết hợp hay hợp nhất website của chúng tôi với bất kỳ mã đối tượng hoặc chương trình nào khác;

 • Kỹ thuật đảo ngược, dịch ngược, tách rời, giảm mã đối tượng của website của chúng tôi thành dạng mã nguồn hoặc tạo (hoặc cố gắng tạo) các tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào trong website của chúng tôi, ngoại trừ trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, và với điều kiện là thông tin bạn thu được trong các hoạt động đó:

  • Không được tiết lộ hoặc truyền đạt mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không cần thiết phải tiết lộ hoặc truyền đạt thông tin đó theo luật hiện hành; Và

  • Không được sử dụng để tạo bất kỳ trang web nào có biểu hiện gần giống với website của chúng tôi;

  • Được giữ an toàn và chỉ được sử dụng theo luật hiện hành;

 • Kết hợp website của chúng tôi vào một dịch vụ hoặc trang web khác hoặc cung cấp website đó qua khung hoặc gương;

 • Trích xuất bất kỳ dữ liệu hoặc siêu dữ liệu nào từ website của chúng tôi cũng như không tạo bất kỳ chỉ mục hoặc cơ sở dữ liệu nào kết hợp bất kỳ phần nào của nó;

 • Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của website của chúng tôi;

 • Ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ phần nào trong website của chúng tôi; hoặc

 • Thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng website của chúng tôi, trong từng trường hợp ngoài việc thực hiện các quyền của bạn;

 • Làm bất cứ điều gì có thể gây thiệt hại cho website của chúng tôi;

 • Thực hiện mọi hoạt động có hại hoặc bất hợp pháp bằng website của chúng tôi; hoặc

 • Sử dụng website của chúng tôi theo bất kỳ cách nào không được các Điều khoản này cho phép rõ ràng

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

 • Không được sử dụng website của chúng tôi theo bất kỳ cách trái pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào hoặc theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các Điều khoản này hoặc hành động gian lận hoặc ác ý;

 • Không vi phạm bất kỳ quyền nào (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ) của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng website của chúng tôi;

 • Không truyền tải bất kỳ tài liệu nào mang tính chất phỉ báng, xúc phạm hoặc phản cảm liên quan đến việc bạn sử dụng website của chúng tôi;

 • Không sử dụng website của chúng tôi theo cách có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu hoặc xâm phạm hệ thống hoặc bảo mật của chúng tôi hoặc gây trở ngại cho những người dùng khác;

 • Tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện hiện hành của bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng website của chúng tôi; Và

 • Không thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào từ bất kỳ dịch vụ hoặc hệ thống nào của chúng tôi hoặc cố gắng giải mã bất kỳ đường truyền nào đến hoặc từ máy chủ của chúng tôi.

NỘI DUNG WEBSITE

Nội dung website có thể bao gồm nhãn hiệu hoặc tài liệu bản quyền thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc bên thứ ba. Nội dung website bao gồm hình ảnh, bài viết, biểu tượng, âm nhạc, ảnh chụp và nội dung video được tích hợp và tạo thành một phần website của chúng tôi. Thuật ngữ Nội dung website cũng bao gồm bất kỳ phần nào của bất kỳ Nội dung website nào hoặc bất kỳ tập hợp, sai lệch, thao túng, sửa đổi, in màn hình, sao chép hoặc tác phẩm phái sinh nào dựa trên hoặc bao gồm bất kỳ Nội dung website nào.

Nội dung website chỉ có thể được sử dụng như một phần trong website của chúng tôi và không được sử dụng độc lập.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong website của chúng tôi, nội dung website và tài liệu liên quan trên toàn thế giới thuộc về chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi, đồng thời các quyền trong website của chúng tôi được cấp phép (không được bán) cho bạn. Bạn không có quyền sở hữu trí tuệ đối với website của chúng tôi hoặc tài liệu liên quan ngoài quyền sử dụng chúng theo các Điều khoản này.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Nếu chúng tôi không tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại mà bạn phải gánh chịu do kết quả có thể thấy trước của việc chúng tôi vi phạm các Điều khoản này hoặc việc chúng tôi không sử dụng kỹ năng và sự cẩn trọng hợp lý, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào không thể lường trước được. Tổn thất hoặc thiệt hại có thể thấy trước nếu điều đó hiển nhiên sẽ xảy ra hoặc nếu tại thời điểm bạn chấp nhận các Điều khoản này, cả chúng tôi và bạn đều biết điều đó có thể xảy ra ("Những tổn thất có thể thấy trước"); Và

Chúng tôi giới hạn trách nhiệm pháp lý tổng hợp của mình đối với bạn đối với những tổn thất có thể thấy trước phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này đối với tất cả các sự kiện xảy ra trong bất kỳ năm dương lịch nào, cho dù trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định , hoặc nói cách khác là lớn hơn trong số:

100% các khoản phí mà bạn đã thanh toán và phải nộp cho chúng tôi đối với website trong năm dương lịch đó.

Các trường hợp dẫn đến mất mát hoặc thiệt hại không thể lường trước được bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Bất kỳ việc sử dụng website của chúng tôi theo cách mà chúng tôi không cho phép;

 • Chấm dứt, tạm dừng hoặc hạn chế việc sử dụng website của chúng tôi theo các Điều khoản này;

 • Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do chúng tôi gây ra trong trường hợp chúng tôi không vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bạn;

 • Bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào (bao gồm bất kỳ thiết bị hoặc nội dung nào thuộc về bạn) do chúng tôi gây ra trong trường hợp mất mát hoặc hư hỏng đó là do sơ suất của bạn, việc bạn không tuân theo các hướng dẫn hợp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào khác đối với các Điều khoản này (hoặc bất kỳ hành vi nào khác hợp đồng mà bạn ký với chúng tôi) trừ khi chúng tôi vi phạm nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ chăm sóc mà chúng tôi nợ bạn và hành vi vi phạm đó là nguyên nhân cơ bản gây ra mất mát hoặc thiệt hại;

 • Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do lỗi, lỗi hoặc vi-rút phát sinh trong quá trình bạn sử dụng website của chúng tôi mà không trực tiếp gây ra hoặc do website của chúng tôi gây ra hoặc bất kỳ sự không tương thích nào của website của chúng tôi với bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc tài liệu nào khác trên thiết bị của bạn.

Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự sơ suất, gian lận hoặc xuyên tạc mang tính gian lận của chúng tôi hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể được loại trừ hoặc giới hạn theo luật pháp Việt Nam.

Nếu nội dung kỹ thuật số bị lỗi mà chúng tôi cung cấp làm hỏng thiết bị hoặc nội dung kỹ thuật số của bạn, chúng tôi sẽ sửa chữa hư hỏng hoặc bồi thường cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà bạn có thể tránh được bằng cách làm theo lời khuyên của chúng tôi để áp dụng bản cập nhật được cung cấp miễn phí cho bạn hoặc về những thiệt hại xảy ra do bạn không thực hiện đúng hướng dẫn cài đặt hoặc không thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật được chúng tôi tư vấn.

Website của chúng tôi chỉ dành cho mục đích sử dụng trong nước và cá nhân. Nếu bạn sử dụng website của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại, kinh doanh hoặc bán lại nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh nào.

Xin lưu ý rằng ở một số khu vực pháp lý, luật bảo vệ người tiêu dùng có thể không cho phép một số tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý nhất định và do đó, một số tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý trong các Điều khoản này có thể không áp dụng.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi về mọi tổn thất (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) mà chúng tôi phải gánh chịu cho bất kỳ hành vi vi phạm điều khoản dịch vụ từ bạn được nêu ra tại đây.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Chúng tôi chỉ sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng website của chúng tôi theo những cách được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi có thể tìm thấy tại đây.

Xin lưu ý rằng việc truyền internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc an toàn và mọi tin nhắn hoặc thông tin bạn gửi bằng website của chúng tôi đều có thể bị người khác đọc hoặc chặn, ngay cả khi có thông báo đặc biệt rằng một đường truyền cụ thể được mã hóa.

Bằng cách sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin kỹ thuật về thiết bị bạn sử dụng website của chúng tôi cũng như phần mềm, phần cứng và thiết bị ngoại vi liên quan để cải thiện sản phẩm của chúng tôi.

TRANG WEB TỪ BÊN THỨ BA

Bạn thừa nhận rằng website của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba (dù bằng quảng cáo hay cách khác) không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Các liên kết như vậy được cung cấp chỉ để bạn tham khảo. Chúng tôi không kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc bạn sử dụng chúng và do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính sẵn có, tính phù hợp, độ tin cậy hoặc nội dung của các trang web bên thứ ba đó.

Việc chúng tôi đưa các siêu liên kết như vậy vào website của mình không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào đối với tài liệu hoặc quan điểm được thể hiện trong đó.

HỖ TRỢ 

Nếu bạn cho rằng website của chúng tôi có vấn đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@tamlyvietphap.vn; hoặc qua website: https://tamlyvietphap.vn/ 

Nếu chúng tôi phải liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ thực hiện việc đó qua email, sử dụng thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản này chỉ có thể được sửa đổi khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này dẫn đến những điều chỉnh hoặc sửa đổi nhỏ đối với các Điều khoản này.

TỔNG QUAN

Thỏa thuận này không cấp bất kỳ quyền nào cho phép bất kỳ ai khác ngoài bạn hoặc chúng tôi thực thi bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này hoặc của Chính sách quyền riêng tư.

Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) và các thủ tục pháp lý liên quan đến các Điều khoản này và website của chúng tôi sẽ được giải quyết độc quyền bởi tòa án Việt Nam.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị tòa án có thẩm quyền xét xử coi là không hợp lệ thì điều khoản liên quan sẽ được coi là sửa đổi ở mức độ tối thiểu cần thiết để làm cho nó có hiệu lực và tính vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. quy định của các Điều khoản và Điều kiện này, sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có thể có, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chỉ bồi thường thiệt hại sẽ không phải là biện pháp khắc phục thỏa đáng cho bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các Điều khoản này của bạn. Theo đó, chúng tôi sẽ được hưởng các biện pháp khắc phục theo lệnh của lệnh, hiệu suất cụ thể hoặc biện pháp đền bù công bằng khác đối với bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc đe dọa nào đối với các Điều khoản này.

Bài viết liên quan