Chuyên gia tư vấn

TS. Trần Thu Hương

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học văn hóa, xuyên văn hóa. Tâm lý học gia đình.

Nơi công tác : ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội

Tâm lý học gia đình, quản trị nguồn nhân lực, quản trị hành vi trong tổ chức, các vấn đề tham vấn, trị liệu và chăm sóc sức khỏe tâm thần trong công tác xã hội.

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

- “Ứng dụng học thuyết tâm lý xã hội để lý giải hiện tượng xung đột gia đình ở vùng ven đô”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Đào tạo nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý học  trong bối cảnh hội nhập quốc tế", Nxb ĐHQGHN, 2012, tr. 320-326.
- “Vai trò của không gian chuyển tiếp trong mối quan hệ trị liệu giữa nhà trị liệu và trẻ : Ứng dụng trong công tác xã hội với cá nhân” (viết chung), Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Thực tiễn và hội nhập trong phát triển công tác xã hội ở Việt Nam", Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2014, tr. 542-553. ISBN 978-604-64-1560-2.
- “Công tác xã hội nhóm trong hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại trường mầm non (Nghiên cứu tại trường mầm non Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội)”, Ký yếu hội thảo quốc tế "Công tác xã hội với gia đình và trẻ em: Kinh nghiệm của một số quốc gia",  Nxb ĐHQG TPHCM. ISBN 978-604-73-4461-1, 8/2016, tr.332-342.
- Giáo dục đạo đức trong gia đình ven đô Việt Nam hiện nay dưới tác động của giáo lý Phật giáo, Nxb ĐHQGHN, 2017.
- Vấn đề chậm nói ở trẻ em Việt Nam, thực trạng và giải pháp (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2017.
- “Sự khác biệt về tinh thần lạc quan theo giới tính, độ tuổi và thành tích học tập của trẻ vị thành niên” (viết chung), Tạp chí TLH (10/2017). ISSN: 1859- 009810/2017.
- “Relationship between self- compassion, persistence and well - being in Vietnamese students” (viết chung), Proceeding of international conference, The fist southeast Asia regional conference of psychology Human well - being and sustainable development, RCP 201712/2017.
- “Sự hài lòng trong hôn nhân của các cặp vợ chồng” (viết chung), Tạp chí TLH Xã hội số 1 (1/2018). ISSN: 0866 - 80191/2018.