Chuyên gia

TS. NGUYỄN CAO MINH

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học

Nơi công tác : Viện Tâm lý Việt Nam

1. Quá trình đào tạo
2000 – 2004 Cử nhân Tâm lý Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
2009 – 2011 Cử nhân Tâm lý học Lâm sàng về Trẻ em và Vị thành niên, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
2014 – 2019 Tiến sỹ Tâm lý học, Đại học Central Queensland, Úc.

2. Vị trí công tác
2004- hiện nay Nhà nghiên cứu và trị liệu, Trung tâm Tâm lý lâm sàng, Viện Tâm lý Việt Nam
2018 - 06/2019 Cố vấn học đường bán thời gian, Trường Anh Việt BVIS.
2010 – 2011 Chuyên gia tư vấn lâm sàng: Hỗ trợ tâm lý cho phụ nữ bị buôn bán để tái hội nhập kinh tế xã hội, Tổ chức Gruppo Trentino di Volontariato (Tổ chức phi chính phủ quốc tế của Ý). Cung cấp (a) hỗ trợ tâm lý cho phụ nữ bị buôn bán, và (b) đào tạo và giám sát cho cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương để hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân bị buôn bán.
2007 – 2008 Phó Giám đốc, SHARE LLPC. Đồng sáng lập SHARE, một công ty tại Hà Nội cung cấp các dịch vụ trị liệu tâm lý, đào tạo kỹ năng và giáo dục tâm lý. Chịu trách nhiệm về các mối quan hệ bên ngoài giữa SHARE và các đối tác quốc tế, đối tác địa phương và Ban Giám đốc của SHARE.
2009, 2010 Giáo viên hướng dẫn, Trung tâm xã hội vị thành niên Hà Nội. Giảng dạy chương trình “Kỹ năng sống cho trẻ em” (một chương trình đào tạo kỹ năng xã hội) cho thanh thiếu niên.
2005- 2007 Trợ lý tâm lý, Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (tổ chức phi chính phủ trong nước làm việc với trẻ em lang thang). Dạy chương trình “Giá trị sống” cho trẻ em đường phố; giáo dục cho trẻ em lang thang về nguy cơ bị lạm dụng tình dục, HIV và sử dụng ma túy; thực hiện tư vấn cá nhân với trẻ em lang thang.
2004 – 2005 Cố vấn Trực tuyến, Tổ chức Tâm Sự Bạn Trẻ, một dự án do Quỹ Ford hỗ trợ. Cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến cho thanh thiếu niên về HIV và các vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục.

3. Các công trình tiêu biểu
1. Văn Thị Kim Cúc & Nguyễn Cao Minh (2006) Góc nhìn giám đốc công ty tư nhân đương đại. Tạp chí Tâm ký học, Tr.29 – 36.
2. Nguyễn Cao Minh, Đặng Minh (2009). Những vấn đề của con cái mà cha mẹ muốn giấu tại Hội thảo quốc tế “Nhu cầu, hướng đi và đào tạo của Tâm lý học đường tại Việt Nam”
3. Đặng Minh, Nguyễn Cao Minh & Victoria Ngô (2009). Mối quan tâm của các bậc cha mẹ Việt Nam về các vấn đề phát triển và tâm lý của con cái. Tạp chí Tâm lý học, Tr.29 - 41.
4. Nguyễn Cao Minh (2010). Nghiện Internet, Tạp chí Tâm lý học, Tr.52 - 58
5. Nguyễn Cao Minh. (2009). Cách tiếp cận “Nghiện Internet”: thảo luận và ứng dụng tại Hội thảo khoa học xã hội liên ngành “Internet và các vấn đề xã hội khác”, Hà Nội, 31/07/2009. Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
6. Đặng Minh, Bahr Weiss, Nguyễn Cao Minh (2010). Thích ứng Thang đo Trí tuệ Wechsler cho Trẻ em tại Việt Nam (WISC-IV), Đại hội 3 Liên minh Tâm lý Khu vực ASEAN, Kuala Lumpur, 2 - 3/10/2010.
7. Nguyễn Cao Minh, Hồ Thu Hà. (2018). Các vấn đề trong đánh giá Tâm lý để chuyển đổi giới tính. Hội thảo “Hội nghị đầu tiên về Tâm lý lâm sàng tại Viện Sức khỏe Tâm thần Việt Nam”. Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội Tháng 06/2018.
8. Nguyễn Cao Minh. (2010). Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi giới tính của thân chủ: Khuyến nghị đánh giá tâm lý. Tạp chí Tâm lý học, 2019.