Chuyên gia tư vấn

TS. Ngô Thanh Huệ

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý trẻ em và giáo dục

Nơi công tác : Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Các công trình công bố chủ yếu
TTTên công trình
(bài báo, công trình,...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình
Nơi công bố
(tên tạp trí đã đăng công trình)
Năm
công bố
1Guimard, P., Bacro, F., Ferrière, S., Ngo, H. (2015, à paraître). Le bien-être des élèves à l'école et au collège: validation d'une échelle multidimensionnelle: analyses descriptives et différentielles. Education & Formations, n°88.Đồng tác giảEducation & Formations, n°88.2015
2Le bien-être des élèves à l’école et au collège : validation d’une échelle d’évaluation multidimensionnelle et analyses différentielles.Đồng tác giảJournée « L’égalité des chances à l’école », DEPP-MEN, Paris, 19 mars2015
3Nghiên cứu chất lượng cuộc sống trẻ em từ 6-11 tuổi qua tiếp cận tâm lý họcTác giảTạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Vol.29, N.3, 2013.2013

2. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
TTTên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trìThời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc chương trình (nếu có)Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
1Đánh giá sự hài lòng của học sinh và cha mẹ học sinh tại trường THCS tại TP. Hà Nội2016-201801X-12Đã nghiệm thu cấp cơ sở
2Vấn đề chậm nói ở trẻ hiện nay: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp2014-2016Đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia Hà NộiĐã nghiệm thu
3Le bien-être des élèves à l'école et au collège : validation d'€™une échelle d'évaluation multidimensionnelle et analyses différentielles.2012-2014Dự án của Bộ giáo dục PhápĐã nghiệm thu
4Nghiên cứu chất lượng cuộc sống trẻ em từ 6-11 tuổi, nghiên cứu so sánh giữa môi trường Việt Nam và Pháp2012-2013Đề tài nghiên cứu cấp cơ sởĐã nghiệm thu
5Nghiên cứu xây dựng Hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan hành chính, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện và khu dân cư.2012-2015Dự án nghiên cứu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hà Nội
Đã nghiệm thu
6Thực trạng hoạt động cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em hoặc phục vụ trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội.2014Dự án nghiên cứu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hà Nội
Đã nghiệm thu