Consultants

TS. LÊ THỊ MAI LIÊN

Specialized : Tâm lý thực hành

Work place : Viện Tâm lý Việt - Pháp; Giảng viên-nhà nghiên cứu, Khoa Tâm lý học, ĐH KHXH & NV- ĐHQG HCM

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
2016 – 2021


Tiến sĩ Tâm lý học, Học bổng từ Viện nghiên cứu và giảng dạy Đại học Bỉ (ARES) Chương trình đào tạo Tiến sỹ tại Viện nghiên cứu Tâm lý (IPSY), Đại học Louvain-Bỉ Bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 10 tháng 6 năm 2021, tốt nghiệp hạng xuất sắc
Luận án: Preschool predictors of arithmetic skills and language effect on numerical development : a longitudinal study on Vietnamese children and two cross-linguistic studies between Vietnamese and French. (Giáo sư hướng dẫn: GS. Marie-Pascale Noël, ĐH Louvain, Bỉ)
Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ: GS. Jacques Gregoire, GS. Michael Andres (ĐH Louvain, Bỉ), GS.
Laurence Rousselle (ĐH Liège, Bỉ), GS. Catherine Thevenot (ĐH Geneve, Thụy Sĩ)
2012 – 2016
Đào tạo Trị liệu Tâm vận động, Trường thực hành tâm vận động Aucouturier Vương quốc Bỉ, tổ
chức tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật Tp. HCM
2011 – 2012
Thạc sỹ Tâm lý học (Master 2), chuyên ngành : « Tâm lý học phát triển: Trẻ em và thanh thiếu niên
», Đại học Nantes- Pháp, Học bổng từ Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF).
2007 – 2011
Tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Tâm lý học lâm sàng Pháp ngữ (Filière Francophone en
Psychologie clinique), Đại học KHXH & NV- ĐHQG Hà Nội liên kết với Cơ quan Đại học Pháp Ngữ (AUF) và Đại học Toulouse (Pháp).
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
 Hiện Nay
2012 – nay
Chuyên gia tâm lý tại Viện tâm lý Việt - PHáp
Trưởng khoa Tâm lý học, Khoa Tâm lý học, ĐH KHXH & NV- ĐHQG HCM
2016 – 2021
Nghiên cứu sinh tiến sỹ, Viện nghiên cứu Tâm lý học, Đại học Louvain
2016 – nay
Xây dựng và điều phối nội dung dự án đào tạo liên đại học: Nhận diện, lượng giá và can thiệp rối loạn chuyên biệt học tập”, hợp tác giữa trường Đại học Louvain, Đại học Liège và ĐH KHXH &
NV Tp.HCM. Triển khai 2 khóa đào tạo cho 70 nhà thực hành tâm lý
2015 – 2016
Nhà trị liệu tâm lý, Trung tâm Tâm lý
2012 – 2015
Nhà tâm lý học đường, Hệ thống Trường quốc tế- Trung Tiểu học mầm non Việt Anh
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY:
2016–2020
Giảng dạy về rối loạn chuyên biệt học tập trong dự án liên đại học Bỉ-Việt
Bỉ-Việt.07
Phát triển số học, 30h, M-P. Noël, Liên LÊ
Bỉ-Việt.13
Lượng giá rối loạn tính toán, 30h, A. Devissher, S. Mejas, Liên LÊ
Bỉ-Việt.20
Can thiệp rối loạn tính toán, 30h, L. Hubinon, N. Timmermans, Liên LÊ
LLOGO2203
Nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ nói và rối loạn học tập, 15h, V. Crollen, Liên LÊ
2012-2016
Giảng dạy trong chương trình Cử nhân Tâm lý học tại ĐH KHXH & NV
PSY.500
Dẫn nhập về Tâm lý học, 30h/năm, Liên LÊ
PSY.501
Tâm lý học phát triển, 45h, Liên LÊ
PSY.507
Tiếp cận can thiệp tâm động và trị liệu tâm vận động, 45h, Liên LÊ
PSY.513
Tham vấn tâm lý học đường, 45h, Liên LÊ
PSY.515
Giám sát thực hành tâm lý, 75h, Liên LÊ
   CÔNG BỐ QUỐC TẾ
M.T., & Noël, M. (2021). Preschoolers’ mastery of advanced counting: The best predictor of addition skills 2 years later.
Journal of Experimental Child Psychology, 212 105252, https://doi.org/10.1016/j.jecp.2021.105252
, M.T., & Noël, M. (2020). Transparent number-naming system gives only limited advantage for preschooler’s numerical development: Comparisons of vietnamese and french-speaking children. PloS One, 15(12), e0243472-e0243472.2. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243472
, M.T., & Noël, M. (in revison). Transparent Vietnamese number-naming system facilitates first graders transcoding- cross- linguistic study comparison with French. Aricle submitted on Cognitive development.
CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ:
Gregoire, J., Ngô, T.P.L, Lê, T.M.L et al. (2021). Xây dựng, triển khai, kết quả dự án hợp tác đào tạo việt-bỉ về rối loạn chuyên biệt học tập tại việt nam trong 5 năm (2016-2021). Hội thảo khoa học quốc tế về Nhận diện, lượng giá và can thiệp Tâm lý cho trẻ có rối loạn chuyên biệt học tập trong bối cảnh học đường, 2-3/11/2021 (online conference)
Lê, T.M.L (2021). Aperçu des étapes du développement numérique des enfants âgés de 0 à 6 ans. Conference on identification, assessment & intervention for children with specific learning disorders in school context, Vietnam National University, 2- 3/11/2021 (online conference)
Lê, T.M.L (2021). Lightning talk: Transparent number-naming system gives only limited advantage for preschooler’s numerical development: Comparisons of vietnamese and french-speaking children. Mathematical Cognition and Learning Society, 29 July 2021 (online conference)
Lê, T.M.L & Noël, M-P., (2020), Predicting children’s arithmetic achievement and strategy choice: a two years' longitudinal study in Vietnam. Paper presented at the meeting of the third conference of Mathematical Cognition and Learning Society (MCLS) in Dublin, Ireland, from June 26th to June 29th, 2020 (online conference)
Lê, T.M.L. (2018), Screening & Standardized tests for dyscalculia, 5th International Conference on School Psychology in Vietnam, “The Role of School Psychology in Promoting Well-being of Students and Families,” 1st- 3rd, August, 2018, Hanoi, Vietnam.
Lê, T.M.L. & Noël, M-P., (2018), Impact of language structure on numerical development: A comparison of Vietnamese and Belgian Children, IPSY Conference, University of Louvain, Belgium, 28 May 2018 and Poster session in Mathematics Education Centre's 3rd annual symposium in Loughborough University, UK, 7th - 8th June 2018.
Lê, T.M.L. & VU, B.P., (2017), Tổng quan các phần mềm sử dụng trong thu thập số liệu thuộc nghiên cứu tâm lý học: Trường hợp E-Prime và Psychopy. Hội thảo: Tâm lý học và sự phát triển bền vững con người trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, 23/12/2017, ĐH KHXH&NV TP.HCM.
Lê, T.M.L. (2016), Giới thiệu về Phương pháp Tâm vận động Aucouturier trong can thiệp cho trẻ tự kỷ, Hội thảo phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ, tháng 8/2016, ĐH KHXH & NV- TP.HCM
Lê, T.M.L. (2014), Intervention sur les enfants ayant des troubles spécifiques de l’apprentissage par RASED (France) et sur la situation de la recherche et de la pratique au Vietnam, Colloque scientifique international: “Identification, Diagnostic et Intervention des troubles spécifiques de l’apprentissage” organisé par l’USSH-UNV-HCMV, Institut de recherche en Éducation du Vietnam et WHF (France)
Lê, T.M.L. & VU, H.N. (2014), Nghiên cứu tổng quan về tâm lý người sử dụng facebook: một trào lưu của xã hội hiện đại, Hội thảo khoa học: “Nghiện Internet: những thách thức mới của xã hội hiện đại”, 2013, ĐH KHXH &NV Tp.HCM.
Lê, T.M.L. & Ngo, T.H (2013), Adaptation of well-being test in Vietnam: AUQUEI and KINDLR, Scientific Magazine of International School, National University of Vietnam in Hanoi.
Lê, T.M.L., Florin, A., Guimard, P., Bacro, F., NGO, T.H (2012), Assessing of quality of life of Vietnamese children from 6 to 12 years old: Comparative study with French; 32nd Conference of Association for Psychological Science by French Langue (APSLF); University of Nantes, December 2012.
Lê, T.M.L., NGO, T.H (2012), Assessing of quality of life of students in an elementary school in Nghe An province, Vietnam; International conference “ Psychological Training, Research and Application in cultural integration context ”, USSH- Hanoi, November 2012.