Chuyên gia

TS. Hoàng Thị Vân

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý lâm sàng – Rối loạn học tập – Tâm vận động

Nơi công tác : Viện Tâm lý Việt Pháp

Tiến sĩ Hoàng Thị Vân

Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý lâm sàng – Rối loạn học tập Tâm vận động

Nơi công tác: Chuyên gia Viện Tâm lý Việt – Pháp

1. Thông Tin Cá Nhân

- Họ và tên: Hoàng Thị Vân

- Trình độ đào tạo (năm, nơi cấp bằng):

2. Quá Trình Đào Tạo

- Tốt nghiệp Đại học ngành Tâm lý – Giáo dục, ĐH Sư Phạm TP.HCM – Việt Nam (1998 – 2002)

- Chứng nhận Đào tạo liên đại học về «Trị liệu gia đình và can thiệp trị liệu hệ thống» ĐH Louvain, APSY Bruxelles – Vương quốc Bỉ & Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP. HCM – Việt Nam (2003 – 2006)

- Chứng nhận Đào tạo liên đại học về «Các rối loạn học tập», ĐH tự do Bruxelles, ĐH Louvain – Vương quốc Bỉ & ĐH Sư Phạm TP.HCM – Việt Nam (2004 – 2007)

- Tiến Sĩ Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Louvain (UCLouvain), Vương quốc Bỉ (2009 – 2014)

- Tốt Nghiệp ngànhTâm vận động tương tác của Trường Thực hành Tâm vận động theo phương pháp Aucouturier – Vương Quốc Bỉ. (2015 – 2018)

- Thạc Sĩ Tâm lý học, bằng cấp tương đương được Cộng đồng Pháp ngữ Vương quốc Bỉ xét duyệt và chứng nhận. (2016)

- Tham gia các hội thảo / thảo luận chuyên đề / tự đào tạo về sức khỏe tâm thần trẻ em và người lớn (2018 - nay).

3. Quá Trình Công Tác 

15 Năm kinh nghiệm về Đào tạo & Nghiên cứu tâm lý nhận thức và phát triển

- 9/2006-3/2007: Thực tập viên, tại Khoa Khoa học tâm lý và giáo dục, ĐH tự do Bruxelles & ĐH Louvain, Vương quốc Bỉ

- 2004-2007: Học viên – Cộng tác nghiên cứu trong dự án Đào tạo liên đại học về «Các rối loạn học tập», ĐH tự do Bruxelles, ĐH Louvain – Vương quốc Bỉ và ĐH Sư Phạm TP.HCM – Việt Nam

- 2007-2009: Cộng tác viên tại Phòng Chẩn đoán và Can thiệp các Rối loạn học tập ; ĐH Sư Phạm TP.HCM – Việt Nam

- 2009-2014: Nghiên cứu sinh ngành Khoa học Tâm lý và giáo dục, ĐH Louvain, Vương quốc Bỉ

- 2016-2022: Điều phối viên giữa đội ngũ Giảng viên Bỉ và Việt Nam; quản lý tổ chức - hậu cần của dự án Đào tạo liên Đại học «Tâm lý học đường» do ĐH Louvain; ĐH Liège - Vương quốc Bỉ & ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM – Việt Nam; dự án được Học viện Nghiên cứu và Giáo dục Đại học (ARES) – Vương quốc Bỉ tài trợ kinh phí.

22 Năm kinh nghiệm về Tâm lý lâm sàng & Tâm vận động 

- 2002-2008: Chuyên viên tâm lý tại BV Nhi Đồng 2 - TP. HCM, Việt Nam

- 2014-2016: Tình nguyện viên tâm lý tại MEFS, Ottignies, Vương quốc Bỉ (hoạt động Tâm vận động - Trao đổi và Trò chơi nhằm nâng đỡ và cải thiện mối quan hệ cha mẹ-con cái ở những gia đình gặp khó khăn)

- 2016-2018: Thực tập viên Tâm vận động tương tác cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau (Galipette asbl, CEMOME, La Guise, Passe-sport Gennas asbl, OSE OneAsbl), Vương quốc Bỉ

- 3-6/2018: Chuyên viên Tâm vận động tương tác – Trung tâm Galipette asbl, Vương quốc Bỉ