Consultants

TS. Hoàng Thị Vân

Specialized : Tâm vận động – Rối loạn học tập – Tâm lý lâm sàng trẻ em

Work place : Viện Tâm lý Việt Pháp

Tiến sĩ Hoàng Thị Vân

Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm vận động – Rối loạn học tập – Tâm lý lâm sàng trẻ em

Nơi công tác: Chuyên gia Viện Tâm lý Việt – Pháp

1. Thông Tin Cá Nhân

- Họ và tên: Hoàng Thị Vân

- Trình độ đào tạo (năm, nơi cấp bằng):

2. Quá Trình Đào Tạo

- Tốt nghiệp Đại học ngành Tâm lý – Giáo dục, ĐH Sư Phạm TP.HCM – Việt Nam (1998 – 2002)

- Chứng nhận Đào tạo liên đại học về «Trị liệu gia đình và can thiệp trị liệu hệ thống» ĐH Louvain, APSY Bruxelles – Vương quốc Bỉ & Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP. HCM – Việt Nam (2003 – 2006)

- Chứng nhận Đào tạo liên đại học về «Các rối loạn học tập», ĐH tự do Bruxelles, ĐH Louvain – Vương quốc Bỉ & ĐH Sư Phạm TP.HCM – Việt Nam (2004 – 2007)

- Tiến Sĩ Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Louvain (UCLouvain), Vương quốc Bỉ (2009 – 2014)

- Tốt Nghiệp ngànhTâm vận động tương tác của Trường Thực hành Tâm vận động theo phương pháp Aucouturier – Vương Quốc Bỉ. (2015 – 2018)

- Thạc Sĩ Tâm lý học, bằng cấp tương đương được Cộng đồng Pháp ngữ Vương quốc Bỉ xét duyệt và chứng nhận. (2016)

3. Quá Trình Công Tác 

15 Năm kinh nghiệm về Đào tạo & Nghiên cứu tâm lý nhận thức và phát triển

- 9/2006-3/2007: Thực tập viên, tại Khoa Khoa học tâm lý và giáo dục, ĐH tự do Bruxelles & ĐH Louvain, Vương quốc Bỉ

- 2004-2007: Học viên – Cộng tác nghiên cứu trong dự án Đào tạo liên đại học về «Các rối loạn học tập», ĐH tự do Bruxelles, ĐH Louvain – Vương quốc Bỉ và ĐH Sư Phạm TP.HCM – Việt Nam

- 2007-2009: Cộng tác viên tại Phòng Chẩn đoán và Can thiệp các Rối loạn học tập ; ĐH Sư Phạm TP.HCM – Việt Nam

- 2009-2014: Nghiên cứu sinh ngành Khoa học Tâm lý và giáo dục, ĐH Louvain, Vương quốc Bỉ

- 2016-2022: Điều phối viên giữa đội ngũ Giảng viên Bỉ và Việt Nam; quản lý tổ chức - hậu cần của dự án Đào tạo liên Đại học «Tâm lý học đường» do ĐH Louvain; ĐH Liège - Vương quốc Bỉ & ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM – Việt Nam; dự án được Học viện Nghiên cứu và Giáo dục Đại học (ARES) – Vương quốc Bỉ tài trợ kinh phí.

15 Năm kinh nghiệm về Tâm lý lâm sàng & Tâm vận động 

- 2002-2008: Chuyên viên tâm lý tại BV Nhi Đồng 2 - TP. HCM, Việt Nam

- 2014-2016: Tình nguyện viên tâm lý tại MEFS, Ottignies, Vương quốc Bỉ (hoạt động Trao đổi và Trò chơi nhằm nâng đỡ và cải thiện mối quan hệ cha mẹ-con cái ở những gia đình gặp khó khăn)

- 2016-2018: Thực tập viên Tâm vận động tương tác cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau (Galipette asbl, CEMOME, La Guise, Passe-sport Gennas asbl, OSE OneAsbl), Vương quốc Bỉ

- 3-6/2018: Chuyên viên Tâm vận động tương tác – Trung tâm Galipette asbl, Vương quốc Bỉ