Chuyên gia

TS. BS. Vũ Thy Cầm

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm thần học

Nơi công tác : Bệnh viện Bạch Mai


1.Thông tin cá nhân
Họ và tên: Vũ Thy Cầm
Chức vụ hành chính: Bác sỹ

2. Quá trình đào tạo:
- Năm 2008, tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội
- Năm 1994, tốt nghiệp Bác sỹ chuyên ngành bác sỹ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội
- Năm 2014, nhận bằng Tiến sỹ Tâm thần Trường Đại học Y Hà Nội

3. Quá trình công tác:
- 06/2009-nay, Bác sỹ, Trưởng phòng Tâm lý lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai
- 12/1994-05/2009, Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần Quảng Ninh.

4. Các công trình tiêu biểu:

4.1 Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia
- Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Thị Hoài Dung, Nguyễn Thị Dung, Vũ Thy Cầm (2019) Tỷ lệ mắc và các yếu tố liên quan đến trầm cảm và rối loạn nhận thức thần kinh ở bệnh nhân điều trị ARV ngoại trú tại bệnh viện nhiệt đới trung ương năm 2017. Truyền nhiễm Việt Nam
- Nguyễn Quang Ngọc Linh, Trần Thị Thu Hà, Vũ Thy Cầm, Nguyễn Văn Tuấn (2018)  Đặc điểm lâm sàng hành vi cách ly xã hội và suy giảm động lực ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid . Tạp chí Y học Việt Nam
- Vũ Thy Cầm (2018) Cập nhật chẩn đoán và điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý. Tạp chí Y học Việt Nam
- Vũ Thy Cầm, Nguyễn Kim Việt, Trần Hữu Bình (2012)      Nghiên cứu một số đặc điểm nhân cách ở bệnh nhân rối loạn phân ly vận động và cảm giác. Tạp chí Y học Thực hành
- Vũ Thy Cầm, Nguyễn Kim Việt, Trần Hữu Bình (2011)      Nghiên cứu đặc điểm sang chấn tâm lý ở bênh nhân rối loạn phân ly vận động và cảm giác. Tạp chí Y học Thực hành

4.2 Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế
- Vũ Thy Cầm (2018) Cập nhật chẩn đoán điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý. Tổng hội Y học Việt Nam
- Vũ Thy Cầm (2016) Đặc điểm sang chấn tâm lý ở bệnh nhân rối loạn phân ly điều trị nội trú tại viện sức khỏe tâm thần.   Sang chấn tâm lý và các hoạt động trợ giúp