Chuyên gia

TS. BS. Cao Văn Tuân

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm thần học

Nơi công tác : Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

1. Chức danh
Phó chủ tịch Hội tâm lý trị liệu Việt Nam
Nguyên trưởng khoa Tâm thần nhi - Bệnh viện tâm thần trung ương 1
Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện tâm thần trung ương 1
Thư ký và triển khai Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em quốc gia

2. Quá trình đào tạo
Năm 1988 tốt nghiệp bác sĩ y khoa đại học y Hà Nội
Năm 1994 tốt nghiệp khóa học tâm lý lâm sàng trẻ em tại Trung tâm NT
Năm 1997 tốt nghiệp thạc sĩ chuyên nghành tâm thần học tại Đại học y Hà Nội
Năm 1999 thực tập bác sĩ nội trú ( FFI) chuyên ngành tâm thần nhi tại Cộng hòa Pháp
Năm 2011 bảo vệ xuất sắc Luận án tiến sĩ tâm lý lâm sàng chuyên ngành tâm thần học xuyên văn hóa tại Đại học Paris 13 – Cộng hòa Pháp

3. Kinh nghiệm và năng lực
Kinh nghiệm 30 năm khám chữa bệnh trong chuyên ngành tâm thần
Có khả năng Khám phát hiện, Tư vấn và Can thiệp các vấn đề sức khỏe tâm thần trẻ em, vị thành niên và người trưởng thành.
Có năng lực điều hành ê-kíp chăm chữa cho trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần ( tâm trí).