Tuyển Dụng

 • Tuyển dụng Chuyên viên Tâm lý trị liệu

  Tuyển dụng Chuyên viên Tâm lý trị liệu

  - Đánh giá, can thiệp, trị liệu cho các đối tượng khách hàng trẻ em, người lớn gặp các vấn đề rối nhiễu, các khó khăn tâm lý, sức khoẻ tâm thần bằng liệu pháp tâm lý.
  - Viết báo cáo trị liệu theo ca, tổng hợp ca lâm sàng.
  - Phối hợp, trao đổi chuyên môn với các thành viên trong nhóm can thiệp trị liệu.
  - Đưa ra các đề xuất, ý tưởng nhằm nâng cao chất lượng can thiệp - trị liệu tâm lý.
  - Tham gia các bài viết chuyên môn về các chủ đề tâm lý trị liệu và các vấn đề về sức khoẻ tâm thần.

Hạnh phúc của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi
Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/