Viện Tâm Lý Việt-Pháp Tham Gia Cùng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Trong Khảo Sát Về Thực Trạng Triển Khai Tâm Lý Học Đường & Công Tác Xã Hội Tại Các Địa Bàn Trên Toàn Quốc

Năm 2022, Viện Tâm lý Việt Pháp vinh dự là đơn vị duy nhất tham gia cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo khảo sát thực trạng triển khai tâm lý học đường và công tác xã hội trong trường học. 

Dự án nghiên cứu là một trong những bước quan trọng đóng góp vào quá trình phát triển tâm lý học đường và công tác xã hội trong trường học tại các địa bàn trên toàn quốc; qua đó tạo cơ sở để triển khai hoạt động tâm lý học đường, hoạt động công tác xã hội hiệu quả hơn và nâng cao sức khoẻ tâm thần của học sinh.

Với quy mô cả nước, dự án sẽ khảo sát về thực trạng ở các tỉnh thành, tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó vào ngày 19 tháng 08 năm 2022 vừa qua, tại tỉnh thành đầu tiên - tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức một buổi toạ đàm cùng các đơn vị có liên quan, trong đó Viện Tâm lý Việt - Pháp tham dự với tư cách đại biểu là một đơn vị hợp tác - đoàn chuyên gia trong dự án này.

Buổi toạ đàm đã thảo luận về vấn đề triển khai các hoạt động, đồng thời các đại biểu đã đưa ra một số giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường. 

Và trong ngày 25 tháng 08 năm 2022, đại diện Viện Tâm lý Việt-Pháp cũng đã có mặt và tham gia vào đoàn khảo sát tại các cơ sở giáo dục tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Với mong muốn tạo bước đột phá trong lĩnh vực tâm lý học đường tại Việt Nam, Viện Tâm lý Việt - Pháp không chỉ tham gia vào dự án nghiên cứu của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2022 mà còn đã và đang lên các kế hoạch cần thiết, cùng tiến hành tổ chức các chương trình nhằm xây dựng và phát triển nền móng vững chắc của lĩnh vực này.

Chúng tôi tự tin là một trong những đơn vị tiên phong hàng đầu trong kiến tạo và phát huy các giá trị mà tâm lý học đường đem lại cho học sinh trong trường học cũng như ươm mầm thế hệ tương lai với sức khoẻ tâm thần lành mạnh cùng khả năng phát triển vượt bậc.  

Related articles

Call to Action

Don’t hesitate to contact us. Our employees will contact you again in 24 hours. Your information will strictly be restricted for us to contact you and will not be leaked to any third parties.