Tuyển Sinh Khóa III: CBT Trong Trị Liệu Trầm Cảm & Lo Âu

Liệu pháp Nhận thức Hành vi (Cognitive Behavioral Therapy - CBT) được coi là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực tâm lý trị liệu bởi (1) nó là hình  thức tâm lý trị liệu được nghiên cứu nhiều nhất; (2) không có hình thức trị liệu tâm lý nào khác được chứng minh là vượt trội hơn so với CBT một cách có hệ thống; nếu có sự khác biệt có hệ thống giữa các liệu pháp tâm lý, các nhà khoa học thường ủng hộ CBT.  (3) Hơn nữa, các mô hình lý thuyết/cơ chế thay đổi của CBT đã được nghiên cứu nhiều nhất và phù hợp với các mô hình chủ đạo hiện tại về tâm lý và hành vi của con người. 

Do đó, các nhà tâm lý học, nhà tham vấn, trị liệu tâm lý,... đều nên có nền tảng kiến thức về CBT, cũng như các kiến thức chuyên môn sâu về ứng dụng CBT trong điều trị các dạng rối loạn tâm lý cụ thể. Khóa học CBT Trong Trị Liệu Trầm Cảm & Lo Âu sẽ là một khóa học cần thiết trong chặng đường phát triển chuyên môn lĩnh vực tham vấn - trị liệu tâm lý. 

Với sự thành công của hai khóa trước, Viện Tâm lý Việt - Pháp tiếp tục tuyển sinh học viên tham gia khóa III. 

Năm 2023, khóa học được tổ chức trực tuyến với tổng thời lượng 24 giờ đào tạo, diễn ra trong các ngày 

  • Ngày 07/10/2023 (Thứ 7): 14h00-17h00 & 19h00-22h00

  • Ngày 14/10/2023 (Thứ 7): 14h00-17h00 & 19h00-22h00

  • Ngày 16/10/2023 (Thứ 2): 19h00-22h00

  • Ngày 27/10/2023 (Thứ 6): 19h00-22h00

  • Ngày 30/10/2023 (Thứ 2): 19h00-22h00

  • Ngày 02/11/2023 (Thứ 5): 19h00-22h00

Khóa học được giảng dạy bởi GS. Stacey Callahan, TS. Jonathan Bronchain và TS. Frédéric Chapelle - đội ngũ giảng Viên tới từ C.H. Pháp (khóa học có phiên dịch Tiếng Việt).

Để tham khảo thông tin chi tiết khóa học, xin vui lòng truy cập tại đây.

Tải thông tin giới thiệu khóa học tại đây.

Đăng ký tham gia chương trình tại đây. Các học viên đăng ký sớm được hưởng học phí ưu đãi như: 

  • Ưu đãi 10% học phí cho học viên nộp phí ghi danh trước ngày 23/8/2023;

  • Ưu đãi 10% học phí cho cựu học viên nộp phí ghi danh trước ngày 6/9/2023;

Viện Tâm lý Việt Pháp cũng dành mức học phí ưu đãi đặc biệt cho nhóm từ 3 học viên trở lên, chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline 0912.012.684

Related articles

Call to Action

Don’t hesitate to contact us. Our employees will contact you again in 24 hours. Your information will strictly be restricted for us to contact you and will not be leaked to any third parties.