Tuyển Sinh Khóa Học: Đào Tạo Kỹ Năng Xã Hội Cho Trẻ Rối Loạn Phát Triển

Để giúp trẻ có rối loạn phổ tự kỷ hoặc có các dạng rối loạn phát triển khác, các nhà chuyên môn, giáo viên chuyên biệt cũng như các bậc phụ huynh sẽ cần giúp con hình thành và phát triển các kỹ năng xã hội - yếu tố cần thiết giúp con hòa nhập với cuộc sống tốt hơn. 

Sau khi trẻ có các kỹ năng xã hội, trẻ có thể tăng cường sự tham gia của bản thân mình vào cộng đồng, tương tác với người khác và xây dựng, duy trì được các mối quan hệ. 

Điều này cũng đồng thời đặt ra yêu cầu đối với các nhà chuyên môn, các giáo viên chuyên biệt và các bậc phụ huynh trong việc nắm bắt các phương pháp đào tạo về kỹ năng xã hội. Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết này, Viện Tâm lý Việt - Pháp triển khai tổ chức khóa học: “Đào Tạo Kỹ Năng Xã Hội Cho Trẻ Rối Loạn Phát Triển”.

Khóa học được hướng dẫn giảng dạy bởi giảng viên Pháp: Léa DORMOY - Nhà tâm lý học lâm sàng chuyên về chẩn đoán tự kỷ và can thiệp sớm. Cô điều phối một đơn vị can thiệp sớm tại Trung tâm Bulle d'Air gần Paris và đã làm việc mười năm tại trung tâm chẩn đoán PEDIATED ở Versailles (Pháp). 

Năm 2023, khóa học được tổ chức vào 20h00 – 22h30 các ngày 15, 22, 29/09 với hình thức học Online qua Zoom. Quá trình học với giảng Viên Pháp sẽ có phiên dịch viên Tiếng Việt.

Để tham khảo thông tin chi tiết khóa học, xin vui lòng truy cập tại đây.

Tải thông tin giới thiệu khóa học tại đây.

Đăng ký tham gia chương trình tại đây. Các học viên đăng ký sớm được hưởng học phí ưu đãi như: 

  • Ưu đãi 10% học phí cho học viên nộp phí ghi danh trước ngày  10/08/2023

  • Ưu đãi 10% học phí cho học viên đã từng tham gia các khóa đào tạo chuyên môn của Viện khi nộp phí ghi danh trước ngày 20/08/2023;

Viện Tâm lý Việt Pháp cũng dành mức học phí ưu đãi đặc biệt cho nhóm từ 3 học viên trở lên, chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline 0912.012.684.

Related articles

Call to Action

Don’t hesitate to contact us. Our employees will contact you again in 24 hours. Your information will strictly be restricted for us to contact you and will not be leaked to any third parties.