Tuyển Sinh Học Viên Chương Trình Tham Vấn Đặc Biệt: Chánh Niệm Cho Thân Tâm An Lạc

Sức khỏe tâm thần là một hành trình, không phải là một điểm đến. Chương trình “Chánh Niệm Cho Thân Tâm An Lạc” được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho các bạn đang đối mặt với những thách thức khác nhau về sức khỏe tinh thần; được xây dựng nhằm cung cấp một không gian an toàn, các phương pháp và hướng dẫn khi bạn cần định hướng hành trình độc đáo của mình.

Tham gia khóa học, bạn sẽ được học hỏi và thực hành các kỹ thuật chánh niệm do TS Lê Nguyên Phương hướng dẫn. Bạn cũng sẽ có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của mình, thông hiểu trải nghiệm của các thành viên khác đang trên hành trình tương tự, và hình thành một cộng đồng để cùng nhau chữa lành.

Tham khảo profile của TS. Lê Nguyên Phương tại đây.

Năm 2023, chương trình Chánh niệm cho thân tâm an lạc gồm các nội dung: 

- Nhận diện, thông hiểu, và chuyển hóa các hoạt động của tư duy, cảm xúc, cảm giác, và hành vi theo giáo pháp Phật như các mô hình 8 giới và 5 uẩn và các phương pháp như 7 giác chi và 8 chánh đạo.

- Thông hiểu và thực hành các phương pháp quán tưởng và thiền định/chỉ.

- Thông hiểu và thực hành thiền tuệ/quán (chánh niệm) trong Tứ Niệm Xứ.

- Thực hành sống trọn vẹn với minh kiến và tỉnh thức trong đời sống hàng ngày.

Chương trình được tổ chức Online qua Zoom vào 6 buổi tối thứ Hai hàng tuần, từ 02/10 đến 06/11/2023 (19h00 - 21h00) 

Để tham khảo thông tin chi tiết khóa học, xin vui lòng truy cập tại đây.

Tải thông tin giới thiệu khóa học tại đây.

Đăng ký tham gia chương trình tại đây. Các học viên đăng ký sớm được hưởng học phí ưu đãi như: 

  • Ưu đãi 10% học phí cho học viên nộp phí ghi danh trước ngày  21/08/2023; 

  • Ưu đãi 10% học phí cho học viên đã từng tham gia các khóa đào tạo chuyên môn của Viện khi nộp phí ghi danh trước ngày 04/09/2023;

Viện Tâm lý Việt Pháp cũng dành mức học phí ưu đãi đặc biệt cho nhóm từ 3 học viên trở lên, chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline 0912.012.684.

Related articles

Call to Action

Don’t hesitate to contact us. Our employees will contact you again in 24 hours. Your information will strictly be restricted for us to contact you and will not be leaked to any third parties.