Chuyên gia

ThS. Vũ Văn Thuấn

Lĩnh vực nghiên cứu : Đánh giá Rối loạn phát triển ở trẻ em

Nơi công tác : Viện Tâm Lý Việt - Pháp

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
 • Tháng 3/2021: Lớp chứng chỉ giáo dục đặc biệt do trường Cao đẳng sư phạm mẫu giáo trung ương tổ chức
 • Tháng 7/2016: Là học viên của chương trình đào tạo về “chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng” tại Thái Lan
 • Tháng 03/2015: “Chuyên khoa định hướng tâm thần”, bệnh viện Tâm thần Trung Ương 1, Hà Nội
 • Tháng 10/2010 – 6/2013: Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Trường Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Tháng 05/2009 – tháng 05/2010: Học nghiệp vụ sư phạm bậc II, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
 • 2006 – 2010: Học đại học chuyên ngành Tâm lý học trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng
 1. KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU:
 • Tháng 1/2021: Chủ nhiệm đề tài “nhận thức của cha mẹ trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý về rèn luyện kỹ năng xã hội cho con”. Tại bệnh viện tâm thần trung ương 1.
 • Tháng 10/2021: Là phản biện cho đề tài cấp cơ sở “Xây dựng nội dung học phần sức khỏe tâm thần cho sinh viên ngành công tác xã hội tại học viện thanh thiếu niên Việt Nam” do Ths Nguyễn Phương Thảo chủ nhiệm.
 • Tháng 12/2020: Đề tài “Áp dụng mô hình DATA vào việc thiết lập nhóm đào tạo kỹ năng tiền tiểu học cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ: những kết quả nghiên cứu ban đầu”. tại trung tâm Hừng Đông – bài đăng tại hội thảo Quốc tế về giáo dục tại Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Tháng 10.2020: Đồng tác giả nghiện cứu mức độ lo âu của phụ huynh có con chăm sóc tại khoa tâm lý lâm sàng, Bệnh viện tâm thần trung ương 1.
 • Tháng 3-4/2016: Nhóm nghiên cứu “xây dựng mô hình đào tạo kỹ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển” do trung tâm Hừng Đông, Hà Nội thực hiện
 • Tháng 11/2015: Sàng lọc và đánh giá tư vấn trẻ rối loạn phát triển tại trường tiểu học thị trấn Thường Tín, Hà Nội do khoa TLLS bệnh viện TTTW1 thực hiện
 • Tháng 10/2015: Sàng lọc trẻ rối loạn phát triển tại trường mầm non Hoa Sen, Thường Tín, Hà Nội do khoa TLLS bệnh viện TTTW1 thực hiện
 • Tháng 5-9/2015: Tham gia nhóm nghiên cứu “Xây dựng mô hình can thiệp học đường cho trường tiểu học thị trấn Thường Tín, Hà Nội” do Bệnh viện tâm thần TW1 nghiên cứu
 • Tháng 08/2014: Nhập và xử lý số liệu chương trình điều tra “Nhu cầu mở lớp Tiến sĩ lâm sàng” do Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu.
 • Tháng 02/2014: Là điều tra viên cho chương trình điều tra “nhu cầu mở lớp Tiến sĩ lâm sàng” do Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu.
 • Tháng 4/2012 đến tháng 5/2013: Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ: “Thái độ của giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội về Tự kỷ”. GS.TS. Bahr Weiss (giảng viên trường Đại học Peabody – Đại học Vanderbilt, thành phố Nashville, bang Tennessee, Hoa Kỳ) và ThS. Trần Văn Công (nghiên cứu sinh tại trường Vanderbilt) hướng dẫn.
 • Tháng 6/2009: Kiến tập “Tìm hiểu hiệu quả của phương pháp can thiệp ABA vào việc hỗ trợ trẻ tự kỷ”. Bác sĩ Trần Thị Hải Vân trưởng khoa nhi bệnh viện tâm thần Đà Nẵng hướng dẫn.