Chuyên gia

ThS. Vũ Thùy Vân

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học lâm sàng

Nơi công tác : Viện Tâm lý Việt - Pháp

1. Thông tin cá nhân:
- Trình độ chuyên môn: Tâm lý học lâm sàng

2. Quá trình đào tạo:
2013-2015: Đại học NANTES, CH Pháp

  • Thạc sỹ thực hành: Tâm lý lâm sàng và sức khỏe.

2009-2013: Đại học KHXH&NV, Hà Nội

  • Cử nhân Tâm lý học Pháp ngữ chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng.


3. Quá trình công tác:
06/2016 – nay
Giảng viên tại Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
- Giảng dạy các môn tham vấn, trị liệu tâm lý, tâm bệnh học.
- Cố vấn học tập: hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên trong quá trình học tập.
Nhà tâm lý học lâm sàng tại Trung tâm Tham vấn học đường và Can thiệp sớm, Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
- Đánh giá, tư vấn, trị liệu cho các đối tượng có nhu cầu.
- Giám sát, hướng dẫn sinh viên thực tập tại Trung tâm.
03/2018 – nay
Chuyên gia tâm lý học tại Phòng CTHSSV, Khoa
Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và tại Trung tâm Hỗ trợ
sinh viên, Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
- Tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, phát triển con người.
- Tổ chức các hoạt động tâm lý nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên.
10/2014 – 05/2015
Thực tập sinh tại Khoa Y tế và Tâm lý Haute-Roche, Bệnh viện Đại học Nantes. Đồng thời tại Trung tâm Trị liệu- Giáo dục-Đào tạo ITEP le Cardo. NANTES, Pháp
03/2014 – 05/2014
Thực tập sinh tại Khoa Sức khỏe thể chất và phục hồi thần kinh, Bộ phận Vật lý trị liệu, Bệnh viện Saint-Jacques.
10/2012 -12/ 2012 và 06/2011- 07/2011
Thực tập sinh tại Khoa Tâm bệnh học, Bệnh viện Nhi Trung Ương, Hà Nội, Việt Nam.
07/2012 – 09/2012
Thực tập sinh tại Văn phòng Tư vấn và Trị liệu tâm lý, Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Việt Nam.