Chuyên gia tư vấn

ThS. Vũ Thùy Vân

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học lâm sàng

Nơi công tác : Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

- Thực hiện và điều phối các buổi tham vấn trị liệu tâm lý cá nhân và nhóm.
- Theo dõi, đánh giá và tạo hồ sơ tâm lý.
- Xác định và hỗ trợ các khó khăn tâm lý như stress, lo âu, ám ảnh, trầm cảm... ; khó khăn trong học tập, nghề nghiệp và các mối quan hệ.
- Thực hiện các bài test phóng chiếu (TAT, CAT, Patte Noire…) và một số bài test IQ, nhân cách và tâm lý khác.
- Làm việc theo nhóm, ê kíp.
- Lắng nghe, thấu cảm.
- Hòa nhập và tương tác với môi trường làm việc quốc tế, đa văn hóa.