Chuyên gia

ThS. Trần Đăng Hưng

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học

Nơi công tác : Viện Tâm lý Việt Pháp

1. Thông Tin Cá Nhân

 • Họ và tên: Trần Đăng Hưng    

 • Học vị: Thạc Sĩ

2. Quá Trình Đào Tạo

 • 2014: Cử nhân Tâm lý học - Đại học Sư Phạm Hà Nội

 • 2021: Tâm lý học lâm sàng Trẻ em và Vị thành niên - ĐH Giáo dục, ĐH Quốc Gia Hà Nội

3. Quá Trình Đào Tạo

 • 2014 - 2015: Chuyên viên tâm lý - Trường PTLC Olympia

 • 2016: Chuyên viên tâm lý - Trường ĐH FPT Hoà Lạc

 • 2017: Chuyên viên tâm lý - Tổ chức trẻ em Rồng Xanh

 • 2019 - 2020: Nhà tham vấn - Dự án “Một Giờ Lắng Nghe" của PSYHUB

 • 2019 - 2022: Chuyên viên tâm lý - Trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Siêu

 • 2021 - nay: Nhà thực hành tâm lý - Trung tâm trị liệu, tham vấn, tư vấn MINDCARE

 • 2021 - nay: Nhà thực hành tâm lý - Trung tâm ANN THERAPY

 • 2022 - nay: Chuyên viên tâm lý - Viện Tâm lý Việt - Pháp