Chuyên gia

ThS. Nguyễn Tiến Quang Anh

Lĩnh vực nghiên cứu : Công tác Xã hội Lâm sàng

Nơi công tác : Viện Tâm lý Việt - Pháp

1. Thông Tin Cá Nhân

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Quang Anh

- Học vị: Thạc sĩ (2021)

2. Quá Trình Đào Tạo

- Năm 2022, Tốt nghiệp Thạc sĩ Công tác Xã hội Lâm sàng loại Xuất sắc (magna cum laude), Đại học Columbia (Hoa Kỳ)

- Năm 2018, Tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý học Lâm sàng, Đại học Illinois Urbana-Champaign (Hoa Kỳ)

3. Quá Trình Công Tác:

- Tháng 9/2022 – nay: Chuyên viên trị liệu tại Viện Tâm lý Việt - Pháp (Hà Nội)

- Tháng 6/2021 - 6/2022: Chuyên viên Phúc lợi và Bảo vệ Trẻ em tại SCO Family of Services (New York, Hoa Kỳ)

Các công việc bao gồm:

  • Hỗ trợ các gia đình nghèo khó, có lịch sử vô gia cư, bạo lực gia đình và sang chấn để nhận hỗ trợ phúc lợi từ chính phủ Hoa Kỳ

  • Tư vấn tâm lý cho trẻ mắc trầm cảm, tự kỷ, có mong muốn tự sát, v.v.

- Tháng 9/2020 - 5/2021: Thực tập viên hỗ trợ việc làm tại Trung tâm Hỗ trợ Việc làm (Center for Urban Community Resources, Hoa Kỳ)

Các công việc bao gồm:

  • Hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có lịch sử vô gia cư và mắc các vấn đề tâm lý, người có tiền sử bị bạo hành và người có tiền sử lạm dụng rượu, bia, ma tuý, các chất kích thích

  • Tư vấn tâm lý cho những người đang trong quá trình tìm kiếm việc làm

- Tháng 8/2019 - 5/2020: Thực tập viên tư vấn tâm lý tại Nhà nương thân Pibly Residental (Hoa Kỳ)

Công việc: Tham gia tư vấn nhóm cho những người vô gia cư, người có tiền sử sang chấn thời thơ ấu, có tiền sử bị xâm hại tình dục và bạo lực gia đình, tiền sử lạm dụng chất (rượu, bia, ma tuý,...), người mắc trầm cảm, tự kỷ, tâm thần phân liệt,...

- Tháng 1/2018 - 5/2019: Chuyên viên Tư vấn và Giảng dạy tại Trung tâm Tư vấn Tâm lý Học đường - Đại học Illinois (Hoa Kỳ)

Các công việc bao gồm:

  • Xây dựng và tổ chức các buổi tập huấn cho sinh viên về các kỹ năng như: Tự chăm sóc tâm lý, đối phó với sang chấn tâm lý thời thơ ấu, phòng chống phân biệt chủng tộc, phòng ngừa rối loạn ăn uống

  • Đào tạo các kỹ năng khác như phỏng vấn, đào tạo nhân viên mới tại trung tâm

- Tháng 5/2017 - 5/2019: Chuyên viên Tư vấn và Giảng dạy tại Trung tâm Phụ nữ - Đại học Illinois (Hoa Kỳ)

Công việc: Đào tạo và giảng dạy môn phòng chống xâm hại tình dục ở môi trường học đường cho sinh viên năm nhất, tân sinh viên, nhân viên và cán bộ tại Đại học Illinois.

- Tháng 8/2017 - 5/2018: Hỗ trợ viên Nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm của GS. Nathan R. Todd (Đại học Illinois, Hoa Kỳ)

Công việc: Hỗ trợ thu thập dữ liệu và tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu phân biệt chủng tộc hướng tới sinh viên châu Á ở Đại học Illinois.

- Tháng 5/2017 - 8/2017: Hỗ trợ viên Nghiên cứu tại Phòng Nghiên cứu về Học tập Ngôn ngữ ở Trẻ em (Đại học Illinois, Hoa Kỳ)

Công việc: Hỗ trợ thu thập dữ liệu và tham gia thí nghiệm trong nghiên cứu về trẻ em và phương pháp học tập ở trẻ em trong độ tuổi từ 2-10 tuổi.