Chuyên gia tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Tam Hà

Lĩnh vực nghiên cứu : Giáo dục học. Giáo dục kỹ năng sống và đánh giá sự phát triển của trẻ em.

Nơi công tác : Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm TW1