Chuyên gia

ThS. Nguyễn Thị Phương

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học lâm sàng trẻ em & vị thành niên

Nơi công tác : ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQGHN

1. Thông Tin Cá Nhân:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Phương

- Học vị: Thạc sĩ

2. Quá Trình Đào Tạo:

2.1. Đào tạo chính quy

- Cử nhân Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em & vị thành niên, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

2.2 Các khóa đào tạo khác

- Năm 2011, Đánh giá trí tuệ Wechsler cho trẻ em Việt Nam, trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

- Năm 2023, Trị liệu tâm lý và Kỹ thuật hỗ trợ phục hồi sau sang chấn và lạm dụng, Đại học Khoa học ứng dụng Inland, Đại học Bergen (Na Uy) và Đại học Giáo dục

- Sức khỏe tâm thần Vị thành niên, Fondation Vallée và Bệnh viện Paul Guiraud, CH Pháp và Khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện nhi Trung Ương

3. Quá Trình Công Tác:

+) 2021 - nay: Giảng viên bộ môn Tâm lý - Giáo dục, phụ trách hoạt động phòng Tham vấn tâm lý, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

+) 2015 - 2021: Chuyên viên tâm lý, Chuyên viên công tác học sinh, Giáo viên kỹ năng sống, Hệ thống giáo dục Vinschool

+) 2013 - 2014: Cố vấn tâm lý, Chương trình Chinh Phục của VTV7 cho học sinh Trung học cơ sở

+) 2010 - 2012: Chuyên viên tâm lý, Công ty cổ phần Phát triển Con đường mới

+) 2009 - 2010: Chuyên viên tâm lý học đường, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Vai Trò, Nhiệm Vụ Chính Trong Lĩnh Vực Sức Khỏe Tâm Thần

- Xây dựng mô hình phòng tâm lý học đường trong trường trung học, đại học.

- Phát triển các chương trình phòng ngừa các vấn đề tâm lý cho học sinh, sinh viên.

- Xây dựng, tổ chức các chương trình tham vấn nhóm về các chủ đề lo âu, trầm cảm, phát triển đời sống tinh thần tích cực,...

- Tham vấn, trị liệu cá nhân cho các đối tượng khác nhau

- Xây dựng, giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Tâm lý học