Chuyên gia tư vấn

THS. Nguyễn Thanh Tú

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học, đo lường và đánh giá trong học tập

Nơi công tác : Autorite des marches financiers

1. Học vấn
Thạc sỹ chuyên môn về Đánh giá kỹ năng (M.Éd.)2017

Đại học Montréal, Khoa Khoa học Giáo dục, Bộ môn Quản lý hành chính và nền tảng giáo dục
Chuyên ngành: Đánh giá kỹ năng. Đánh giá học tập. Đánh giá chương trình. Sử dụng công nghệ và truyền thông trong đánh giá
Tiến sỹ về Đo lường và đánh giá trong giáo dục (chưa hoàn thành)2011-2016

Đại học Montréal, Khoa Khoa học Giáo dục, Bộ môn Quản lý hành chính và nền tảng giáo dục
Chuyên ngành : Đánh giá việc học, đọc, tiếng Anh, ngôn ngữ thứ hai
Hướng nghiên cứu theo: Micheline-Joanne Durand
Chủ đề nghiên cứu : Mối quan hệ giữa thực tiễn đánh giá quá trình của giáo viên và sự phát triển của các chiến lược tự điều chỉnh

Master 2 ngành Tâm lý học : Tiếp cận cơ bản và ứng dụng                             2009-2010
Đại học Nantes, Tp.Nantes, CH Pháp
Luận văn : Đánh giá các kỹ năng dự đoán về đọc tiếng Việt ở học sinh tiểu học ở Việt Nam
Cử nhân và Master 1 ngành Tâm lý học2005-2009
Bằng Giỏi
Khóa luận tốt nghiệp : Hình ảnh cơ thể ở nữ thanh thiếu niên mắc chứng biếng ăn

2. Kinh nghiệm
- 9/2018- nay: Chuyên viên Phân tích đo lường và Đánh giá (Điều tiết thị trường tài chính, Ban kiểm định chất lượng)
Nơi làm việc: Autorite des marches financiers

- 01/2012-12/2018: Giảng viên thỉnh giảng
Nơi làm việc:
Đại học Montréal, Khoa Khoa học Giáo dục, Bộ môn Quản lý hành chính và nền tảng giáo dục
- 01/2018- 04/2018: Giảng viên thỉnh giảng
Nơi làm việc:
Đại học Québec tại Abitibi-Témiscamingue, Khoa giáo dục và nghiên cứu khoa học giáo dục, Trung tâm Mont-Laurier
- 03/2018-04/2019: Trợ lý kỹ thuật
Nơi làm việc:
Đại học Montréal, Trung tâm hỗ trợ sinh viên để thành công (CÉSAR) Dự án "Học trong thời đại kỹ thuật số"
-
12/2016- 07/2017: Thực tập sinh
Nơi làm việc:
Văn phòng tiếng Pháp Québéc (OQLF), Tp.Montréal
-
01/2017-09/2017: Trợ lý kỹ thuật
Nơi làm việc:
Đại học Montréal, Khoa Khoa học giáo dục, Bộ môn Quản lý hành chính và nền tảng giáo dục,  Phòng thí nghiệm đánh giá học tập và kỹ năng
Giám đốc phòng thí nghiệm: Giáo sư Micheline-Joanne Durand
- 09/2013- 06/2015: Trợ lý nghiên cứu
Nơi làm việc:
Đại học Montréal, Khoa Khoa học giáo dục, Bộ môn Quản lý hành chính và nền tảng giáo dục
Làm việc dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Micheline-Joanne Durand như một phần trong nghiên cứu của GS về đánh giá