Consultants

ThS.NCS. Trần Văn Dương

Specialized : Tâm lý học – Giáo dục

Work place : Viện Tâm lý Việt - Pháp

ThS.NCS. Trần Văn Dương

Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học – Giáo dục

Nơi công tác: Chuyên gia Viện Tâm lý Việt - Pháp

1. Thông Tin Cá Nhân

 - Họ và tên: Trần Văn Dương

 - Trình độ đào tạo (năm, nơi cấp bằng):

2. Quá Trình Đào Tạo

Đại học

- Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM - Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh

- Ngành học: Chính trị học

- Trường Đại học Văn Hiến  - Ngành học: Tâm lý học

Thạc sĩ

- Trường Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế

- Ngành học: Quản lý giáo dục

3. Quá trình công tác:

2007 – 2009: 

Nghiên cứu viên, Chuyên viên tâm lý tại Viện Nghiên cứu Đô thị - Liên hiệp KHKT- ĐT Nam Bộ & Công ty TNHH Giáo dục Hồng Hải

2009 đến nay:

- Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Kinh Bắc

- Học viên cao học ngành quản lý giáo dục tại Trường đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế

- Trợ giảng chương trình trị liệu gia đình tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Louvain Vương quốc Bỉ

- Giám đốc điều hành kiêm Chuyên viên tham vấn và trị liệu tâm lý tại Hệ thống Trung tâm tư vấn giáo dục và trị liệu trẻ em ATC

- Là chuyên gia tham vấn và trị liệu tâm lý cho trẻ em và gia đình

- Quản lý hệ thống các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn nhân rộng ra các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ

- Chuyên gia tại Viện tâm lý Việt - Pháp

4. Kết quả hoạt động khoa học (bài báo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, giải thưởng khoa học các cấp, tham gia các hội nghị quốc tế)

Trần Văn Dương (2006), Thái độ của sinh viên trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đối với các môn khoa học Mác-Lênin, giải Nhì sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

Trần Văn Dương (2006), Thái độ của sinh viên trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đối với các môn khoa học Mác-Lênin, giải khuyến khích giải thưởng Eureka lần 8.

Trần Văn Dương (2016), Đầu tư vào Hậu Giang đến năm 2025 tầm nhìn 2030, Chủ nhiệm đề tài, Sở KH&CN Hậu Giang

Trần Văn Dương (2016), PECS và More than words-một sự phối hợp hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong can thiệp ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ, Kỷ yếu Hội thảo: Xây dựng chương trình phối hợp giữa gia đình và trường chuyên biệt trong can thiệp cho trẻ tự kỷ, thành phố Hồ Chí Minh, tr.134-135.

Trần Văn Dương (2017), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk, thành viên BCN đề tài, Sở KH&CN Đắk Lắk.

Trần Văn Dương (2017), Chúng ta là một hệ thống, bài luận tốt nghiệp chương trình đào tạo sau đại học về trị liệu hệ thống và liệu pháp gia đình, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Louvain Vương quốc Bỉ.

Trần Văn Dương (2019), Thực trạng hoạt động can thiệp cho trẻ tự kỷ ở các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thành phố Hồ Chí Minh,

Trần Văn Dương (2019), Quản lý hoạt động can thiệp cho trẻ tự kỷ ở các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thành phố Hồ Chí Minh, luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục, Trường Đại học Sự phạm Huế.

Tran, V. Duong (2018), The role of psychologist at the ATC system of educational counselling and therapy centres for children. Proceedings of Scientific Workshop for Youth. Hue University Publishing.

Tran,V. Duong (2020), Intervention for children with autism ATC education integrated development support centers in Vietnam, Proceedings of international workshops improving the quality of educational models for students with developmental disorders.