Chuyên gia

ThS. Hoàng Thanh Huệ

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học

Nơi công tác : Viện Tâm lý Việt – Pháp

1) Thông tin cá nhân:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Huệ
 • Học vị: Thạc sĩ

2) Quá trình đào tạo

 • 2018: Tốt nghiệp cử nhân Tâm lý học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
 • 2/2021: Tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học trẻ em và vị thành niên – Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.
 • 8/2021 – nay: Học viên chương trình trao đổi sau Đại học “Sức khoẻ Tâm thần toàn cầu” (Global Mental health), Đại học Bergen, Na Uy

3) Quá trình công tác.

 • 3/2020 – nay: Chuyên viên Tâm lý trị liệu, Viện Tâm lý Việt – Pháp.
 • Sàng lọc, hỗ trợ đánh giá và chẩn đoán trẻ em có các vấn đề rối loạn phát triển, rối loạn tâm lý.
 • Trị liệu tâm lý cho đối tượng trẻ em và vị thành niên
 • Tham gia xây dựng quy trình hoạt động phòng tâm lý học đường cho một số trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • 8/2019 – 2/2020: Thực tập sinh khoa Tâm bệnh trẻ em – Bệnh viện Nhi TW.
 • Hỗ trợ đánh giá và chẩn đoán trẻ có các vấn đề rối loạn phát triển, rối loạn tâm lý.
 • Trị liệu tâm lý cho đối tượng trẻ em và vị thành niên

4) Các xuất bản.

 • Hoàng Thị Thanh Huệ, Phạm Lê Ngọc Lan, Bùi Thị Tuyết Nhung. (2017). Mối liên hệ giữa niềm tin về sự tự hiệu quả của bản thân và động cơ định hướng công việc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ XXII, năm học 2016-2017. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.
 • Nguyễn Văn Lượt, Hoàng Thị Thanh Huệ, Phạm Lê Ngọc Lan, Bùi Thị Tuyết Nhung. (2017). Mối liên hệ giữa niềm tin về sự tự hiệu quả của bản thân và động cơ định hướng công việc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Tâm lý học, số 9/2017, tr. 80 - 89.
 • Nguyễn Văn Lượt, Hoàng Thị Thanh Huệ, Phạm Thu Hằng (2019). Hành vi đám đông: Một số lý giải từ góc độ Tâm lý học. Tạp chí Tâm lý học Xã hội, số 8/2019.