Chuyên gia

ThS. Đoàn Hương

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học lâm sàng

Nơi công tác : Viện Tâm lý Việt - Pháp

1. Quá trình đào tạo
 Chương trình đào tạo chính quy
2009 – 2012: Chương trình đào tạo Thạc sỹ tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Trường Đại học giáo dục, ĐHQG Hà Nội.
2000 – 2004: Chương trình đào tạo Cử nhân tâm lý học, Khoa tâm lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.
 Các khóa đào tạo ngắn hạn
Từ năm 2004 đến nay: Tham gia trên 40 khóa đào tạo ngắn hạn được tổ chức bởi các tổ chức trong nước và quốc tế về tham vấn – trị liệu và các mảng vấn đề chuyên biệt liên quan đến tâm lý, hoạt động trợ giúp tâm lý cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như:

 • Can thiệp khủng hoảng tâm lý cho cá nhân và nhóm sau thảm họa, chấn thương tâm lý;
 • Can thiệp tâm lý cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương: Nạn nhân bị xâm hại, tấn công tình dục; mua bán người, bạo lực gia đình, người có xu hướng tình dục đồng giới, HIV/AIDS…
 • Đánh giá các vấn đề sức khỏe tâm thần, đánh giá trí tuệ trẻ em
 • Các cách tiếp cận trong tham vấn trị liệu tâm lý: CBT – cách tiếp cận nhận thức hành vi; Trợ giúp dựa trên hiểu biết về sang chấn; Cách tiếp cận tập trung vào giải pháp…
 • Các mảng kiến thức liên quan đến Giới, Quyền, Sức khỏe sinh sản, tình dục, HIV, LGBT...

2. Kinh nghiệm làm việc:
Viện Tâm Lý Việt Pháp
Thời gian: Từ năm 2018 đến nay
Một số hoạt động chính
Cung cấp dịch vụ tham vấn trực tiếp trên 20 giờ/tuần cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn, rối nhiễu tâm lý. Cụ thể như: Căng thẳng, trục trặc trong các mối quan hệ, bị xâm hại, lạm dụng; lạm dụng chất gây nghiện, stress, bạo lưc gia đình, và sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, các vấn đề căng thẳng, khủng hoảng tâm lý liên quan đến các bệnh nan y, các vấn đề tâm lý liên quan đến HIV/AIDS.
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý nhóm cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau như: Nhóm đối tượng bị sang chấn tâm lý do chứng kiến đồng nghiệp tự tử; nhóm đối tượng bị sang chấn tâm lý do làm công tác chăm sóc người nhiễm HIV giai đoạn AIDS và chứng kiến cái chết của họ...
Cung cấp dịch vụ giám sát thực hành tham vấn – trị liệu tâm lý cho Học Viên chương trình đào tạo thạc sỹ tâm lý theo định hướng lâm sàng, Khoa tâm lý học, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội; tổ chức Hagar International tại Việt Nam.
Quản lý và thực hiện một số dự án can thiệp tâm lý, phát triển năng lực làm việc với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.
Thiết kế và xây dựng nhiều chương trình tập huấn kỹ năng tham vấn, kỹ năng làm việc với đối tượng dễ bị tổn thương cho các cá nhân và tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội tại Việt Nam như: Tổ chức Plan Việt Nam, Tổ chức Plan Hà Nội; Tổ chức con nuôi CIAI của Ý tại Việt Nam, Tổ chức GTV, trường giáo dưỡng, Cục con nuôi – Bộ Tư Pháp; Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ninh; Làng trẻ mồ côi SOS Việt Nam, Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương, Yên Bái; Học Viện Phụ nữ Việt Nam; ...
Biên soạn và xuất bản một số tài liệu, sách như:
+ Kiến thức – Kỹ năng làm việc với trẻ em trong các TT bảo trợ xã hội và làng trẻ mồ côi (Thực hiện theo yêu cầu của Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam).
+ Kỹ năng tự nhận thức và khẳng định bản thân – dành cho trẻ em từ 6 -12 tuổi (Thực hiện theo yêu cầu của Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam);
+ Giáo trình tập huấn Kỹ năng sống cho trẻ em trong các trường giáo dưỡng (Thực hiện theo yêu cầu của tổ chức Plan Việt Nam và các trường giáo dưỡng tại Việt Nam);
+ Kỹ năng sống và các vấn đề môi trường, xã hội (Thực hiện theo yêu cầu của Dự án phát triển giáo dục – Giai đoạn 2, Bộ giáo dục và Đào tạo).

Tổ chức Hagar International tại Việt Nam Thời gian: Từ năm 2013 đến nay
Vị trí công việc: Cán bộ tâm lý Một số hoạt động chính:

 • Tham vấn – trị liệu tâm lý cho phụ nữ và trẻ em – những người bị ảnh hưởng bởi sang chấn tâm lý do xâm hại tình dục, bạo hành, mua bán người 15- 20 giờ/tuần.
 • Thiết kế và triển khai các chương trình tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng phát triển cá nhân, kỹ năng trợ giúp tâm lý… cho thân chủ và đối tác.
 • Thiết kế và triển khai các chương trình ứng dụng khoa học tâm lý vào thay đổi hành vi và tăng cường sự phục hồi tâm lý cho các thân chủ có trải nghiệm bị lạm dụng, tổn

thương. Ví dụ: Chương trình sáng tạo và trị liệu bổ trợ; chương trình phát triển cá nhân lành mạnh; chương trình thúc đẩy tương tác và kết nối mẹ con…

 • Tham gia biên soạn tài liệu, chính sách tham vấn – trị liệu, công cụ làm viêc.

+ Biên phiên dịch tài liệu: Tham vấn theo hệ thống;
+Biên phiên dịch tài liệu: Trợ giúp dựa trên hiểu biết về sang chấn tâm lý
+ Chính sách tham vấn – trị liệu tâm lý
+ Xây dựng quy trình đánh giá và can thiệp tâm lý cho nhóm thân chủ bị sang chấn do xâm hại tình dục, bạo lực gia đình và mua bán người tại tổ chức Hagar.

 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư y tế (CIHP) Thời gian: 2005 đến 2008
Vị trí công việc: Tham vấn viên – Dự án tư vấn trực tuyến về SKSS, tình dục, HIV/AIDS cho thanh thiếu niên (Dự án CHAT)
Một số hoạt động chính:

 • Tư vấn trực tuyến về sức khỏe sinh sản, tình dục HIV/AIDS, khoảng 2500 giờ tư vấn trực tuyến và 3500 – 4000 thư tư vấn.
 • Truyền thông về SKSS, tình dục, HIV/AIDS cho học sinh, sinh viên và thanh niên công nhân;
 • Tham gia một số nghiên cứu về SKSS, tình dục, HIV/AIDS và dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho VTN như: Đánh giá các mô hình tư vấn về tình dục tại Việt Nam; Đánh giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thân thiện cho vị thành niên – dịch vụ Dấu hỏi Xanh…

Trung tâm Phát triển Kỹ năng Con người Tâm Việt (Thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Thời gian: Từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2005 Vị trí: Giảng viên kỹ năng mềm
Hoạt động: Thực hiện các khóa tập huấn kỹ năng sống, giá trị sống và hỗ trợ tâm lý cho thanh thiếu niên, trẻ mồ côi và người lớn.