Teacher
Teacher

  Reproductive health, gender, and love counseling

  Object:
  - Understanding the psychological - physiological development of secondary and high school students.
  - Mastering reproductive health and gender counseling skills for each age group.

  Content:
  - Characteristics of psychological and physiological development of secondary and high school students
  - Adolescent reproductive health and gender issues
  - Roles and responsibilities of teachers, school officials in reproductive health and gender counseling for students
  - Gender, reproductive health and love counseling skills for adolescents

  Teaching methods:
  - Presentation
  - Group discussions
  - Case studies
  - Tools: Projectors, case studies, documents, markers, A0 paper, tape, scissors ...

  Duration: 1 session, 3 hours / session

  Gọi cho tôi

  Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

  Tài nguyên

  Trắc nghiệm

  https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/