Teacher
Teacher

  Evaluation and Interaction with students with psychology difficutlies

  Object:
  Teachers and school officials have skills to evaluate and interact with students with psychological difficulties

  Content:
  - Recognizing the psychological difficulties of students
  - Introducing a set of tools to assess students with psychological difficulties
  - Interaction and support skills towards students with psychological difficulties

  Teaching methods:
  - Group discussion
  - Role playing
  - Presentation

  Tools: Case studies, projectors, flip charts, markers, A0 papers, etc.
  Duration: 1 session, 3 hours / session
  Gọi cho tôi

  Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

  Tài nguyên

  Trắc nghiệm

  https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/