Mối Quan Hệ Giữa Bắt Nạt & Ngược Đãi Động Vật Ở Thanh Thiếu Niên: Tầm Quan Trọng Của Việc Chứng Kiến Những Hành Vi Ngược Đãi Động Vật

Sự gây hấn của con người là hành vi mà con người có ý định làm hại và nó có ảnh hưởng tiêu cực đến nạn nhân (Anderson, 2000; Anderson & Bushman, 2002; Coie & Dodge, 1998; Tremblay, 2000). Hành vi gây hấn được xem là một hiện tượng không đồng nhất (heterogeneous phenomenon) đi kèm với sự chồng chéo giữa nhiều dạng thức của nó (Cohen, Hsueh, Russell, & Ray, 2006). Ngoài ra, người ta đã phát hiện ra rằng sự gây hấn có nhiều hình thức khác nhau ở các độ tuổi phát triển khác nhau (Anderson & Huesmann, 2003). 

Mặc dù hành vi gây hấn tương đối phổ biến ở trẻ mẫu giáo (NICHD Early Child Research Network (ECCRN), 2004; Shaw, Gilliom, Ingildsby, & Nagin, 2003), nhưng nhìn chung có sự suy giảm rõ rệt trong những năm đầu đi học (Broidy và cộng sự, 2003 ; Côté, Vaillancourt, LeBlanc, Nagin, & Tremblay, 2006; Rey, Sawyer, & Prior, 2005). Tuy nhiên, đối với một tỷ lệ nhỏ trẻ em có nguy cơ cao có tiền sử hung hăng kéo dài và khởi phát sớm, tình trạng của các hành vi hung hăng vẫn duy trì ở mức ổn định và kéo dài đến tuổi thiếu niên và trưởng thành (Kokko & Pulkkinen, 2005). 

Tổng quát hơn, hành vi gây hấn theo thói quen là hành vi được học từ những tương tác ban đầu của trẻ em với môi trường của chúng (Anderson, 2000; Huesmann & Miller, 1994). Cha mẹ, bạn bè và môi trường của đứa trẻ đều là những yếu tố quan trọng trong quá trình xã hội hóa và trong quá trình tạo ra sự khác biệt của các phản ứng được học ở từng cá nhân. Eron (2001) cho rằng việc tiếp xúc với hành vi hung hăng trong gia đình nói riêng và trong môi trường nói chung là một nguyên nhân dẫn đến việc hình thành các hành vi hung hăng. Việc tiếp xúc như vậy có thể nuôi dưỡng niềm tin ở trẻ em rằng các hành vi gây hấn là một dạng chuẩn mực và nó phù hợp trong các hoàn cảnh khác nhau. Quan điểm học tập xã hội đề xuất rằng một đứa trẻ có thể gián tiếp có được những hành vi hung hăng khi chứng kiến những tương tác bạo lực trong gia đình và cộng đồng của chúng (Anderson, 1997; Bushman & Geen, 1990; Schwartz & Proctor, 2000). 

Tham khảo: Ghen tị & đố kỵ dẫn đến sự bắt nạt

Ngoài tầm quan trọng của việc tiếp xúc với hành vi gây hấn trong quá trình phát triển hành vi gây hấn, các nghiên cứu gần đây chứng minh rằng phương thức tiếp xúc, với tư cách là nhân chứng hoặc nạn nhân, đóng một vai trò quan trọng. Ví dụ, Shahinfar, Kupersmidt, Matza (2001) đã phát hiện ra rằng thanh thiếu niên có tính hung hăng ở mức độ cao thường là nạn nhân và nhân chứng của bạo lực… Trở thành một nạn nhân có nhận thức rằng thế giới của họ đang bị đe dọa sẽ kích thích và làm tăng mong muốn trả thù và thống trị người khác (thiên kiến nhận thức thù địch). Vì vậy, các nguyên nhân dẫn đến hành vi hung hăng ở thanh thiếu niên đã được củng cố khi họ tiếp xúc với các hành vi hung hăng và bạo lực, hay trải qua với tư cách là nhân chứng và/hoặc với tư cách là nạn nhân. 

Nghiên cứu này được thực hiện bởi nhà nghiên cứu Eleonora Gullone và Nerida Robertson, tập trung vào hai biểu hiện của hành vi hung hăng ở tuổi vị thành niên: ngược đãi động vật và bắt nạt. Mục đích của tác giả là kiểm tra xem liệu cả hai có thể được dự đoán bởi cùng một biến hay không. 

Có sự tương đồng đáng kể về mặt khái niệm giữa hành vi ngược đãi động vật và hành vi bắt nạt ở thanh thiếu niên. Đầu tiên, sự tương đồng rõ ràng trong các định nghĩa về hành vi ngược đãi và bắt nạt động vật, đó là cả hai hành vi được thể hiện bằng một chuỗi các hành vi tiêu cực liên tục và có kết quả từ nhẹ đến nghiêm trọng (Ericson, 2001; Hensley & Tallichet, 2005). Lạm dụng động vật được định nghĩa là “hành vi không thể chấp nhận được về mặt xã hội nhằm cố ý gây ra đau đớn, khổ sở hoặc đau khổ không cần thiết cho và/hoặc cái chết của động vật” (Ascione, 1993, trang 228). Định nghĩa này không bao gồm các hoạt động được xã hội chấp nhận như săn bắn và một số hoạt động trong nông nghiệp và thú y (Ascione, 2005). Một định nghĩa gần đây về bắt nạt chỉ ra rằng nó “liên quan đến mong muốn làm tổn thương + mất cân bằng quyền lực + (thường) lặp lại + sử dụng quyền lực một cách bất công + sự thích thú rõ ràng của kẻ xâm hại và sự thích thú nói chung về cảm giác bị áp bức của nạn nhân” (Rigby, 2002, trang 51). Nhìn chung, người ta đồng ý rằng định nghĩa về bắt nạt cần bao gồm ý định gây tổn hại bằng lời nói, thể chất hoặc tâm lý, các sự cố lặp đi lặp lại, nạn nhân không kích động các hành vi bắt nạt, xảy ra trong các nhóm xã hội quen thuộc và có sự khác biệt về quyền lực (Baldry, 1998 ; Baldry & Farrington, 2000; Griffin & Gross, 2004; Gumpel & Meadan, 2000). Những định nghĩa này chỉ ra rằng ngược đãi và bắt nạt động vật đều liên quan đến ý định và mong muốn gây tổn hại về thể chất, cảm xúc hoặc tâm lý cho động vật và sự mất cân bằng quyền lực trong đó thủ phạm mạnh hơn nạn nhân. Một điểm tương đồng bổ sung giữa ngược đãi động vật và bắt nạt có thể được tìm thấy trong sự phân bố giới tính của những hành vi này, phù hợp với những hành vi được tìm thấy trong tài liệu mở rộng hơn về hành vi gây hấn. Các nghiên cứu đã báo cáo rằng tỷ lệ nam giới tham gia vào các hành vi lạm dụng động vật cao gấp bốn lần so với nữ giới (Flynn, 1999) và nam giới có nhiều khả năng tham gia vào các hành vi bắt nạt hơn nữ giới (Baldry, 1998; Veenstra et al., 2005). Hơn nữa, mối liên hệ giữa ngược đãi động vật và các hành vi bắt nạt đã được thừa nhận trong khuôn khổ lâm sàng, thể hiện rõ qua phân loại DSM-IV-TR là hai trong số các triệu chứng sớm nhất của rối loạn ứng xử (Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ, 2000) (Conduct Disorder). Trong một phân tích tổng hợp các nghiên cứu từ cộng đồng và quần thể trẻ em và thanh thiếu niên lâm sàng, Frick và cộng sự (1993) phát hiện ra rằng mỗi hành vi bắt nạt và ngược đãi động vật lần đầu tiên xuất hiện trong một khung thời gian ngắn, từ 6,5 đến 7 tuổi và cả hai hành vi đều đại diện cho một nhóm các triệu chứng rối loạn hành vi được đặc trưng bởi các hành vi thấy rõ (overt) và có tính phá hoại (destructive). Hơn nữa, Frick và các đồng nghiệp đã đề xuất rằng, nếu có các hành vi này trong thời thơ ấu, bắt nạt và ngược đãi động vật có thể là những dấu hiệu có giá trị trong việc phát hiện các vấn đề tâm lý trẻ em.

Tham khảo: Hiểu về bắt nạt

Cuối cùng, cả hai dạng hành vi đã được liên kết với các hành vi chống đối xã hội khác. Tiền sử lạm dụng động vật thời thơ ấu có liên quan đến tâm lý trẻ em lâm sàng (Tapia, 1971), tiền sử hành vi phạm tội (Arluke, Levin, Luke, & Ascione, 1999), bạo lực chống đối (Merz-Perez, Heide, & Silverman , 2001), rối loạn nhân cách chống đối xã hội ở tuổi trưởng thành (Gleyzer, Felthous, & Holzer, 2002), và liên quan nhiều hơn đến nhiều hành vi phạm pháp (Henry, 2004b). Khi hành vi bắt nạt được xác định trong những năm thơ ấu cho thấy chủ thể có liên quan đến phạm pháp (Baldry & Farrington, 2000; Rigby & Cox, 1996; Viljoen, O'Neill, & Sidhu, 2005), và có nguy cơ cao hơn về hành vi chống đối xã hội khi trưởng thành (Haynie et al., 2001; Salmon, James, Cassidy & Javaloyes, 2000). 

Một sự chồng chéo tiềm ẩn trong việc hình thành hành vi bắt nạt và ngược đãi động vật xuất phát từ các nghiên cứu thực nghiệm trong khoảng những năm 2008. Thompson và Gullone (2006) phát hiện ra rằng thanh thiếu niên từng chứng kiến hành vi ngược đãi động vật ít nhất một lần cũng cho biết đã có mức độ lạm dụng động vật cao hơn đáng kể so với những bạn cùng lứa chưa bao giờ chứng kiến hành vi ngược đãi động vật. Các kết quả tương tự đã liên kết việc chứng kiến bạo lực giữa các cá nhân với việc gia tăng tham gia vào hành vi ngược đãi động vật (Baldry, 2003a). 

Mô hình học tập xã hội tương tự có liên quan đến việc tiếp thu các hành vi bắt nạt ở thanh thiếu niên. Baldry (2003b) phát hiện ra rằng những đứa trẻ có hành vi bắt nạt có khả năng chứng kiến bạo lực gia đình cao gấp 1,8 lần so với những đứa trẻ không có hành vi đó. Tiếp xúc với sự gây hấn và xung đột của người lớn (Schwartz, Dodge, Pettit, & Bates, 1997), bạo lực do bạn tình gây ra (Bauer và cộng sự, 2006) và bạo lực trên phương tiện truyền thông (Lee & Kim, 2004) cũng có liên quan đến việc gia tăng tham gia bắt nạt. 

Tóm lại, các bằng chứng cho tới năm 2008 cho thấy rằng trẻ em chứng kiến hành vi gây hấn giữa người với người có nhiều khả năng tham gia vào hành vi gây hấn đối với cả người và động vật (không phải người), và trẻ em chứng kiến hành vi gây hấn với động vật có nhiều khả năng tham gia vào hành vi ngược đãi động vật hơn.

Cho đến thời điểm của nghiên cứu này (2008), chưa có nghiên cứu nào điều tra tầm quan trọng của việc tiếp xúc với hành vi gây hấn dưới hình thức chứng kiến hành vi ngược đãi động vật, đối với hành vi gây hấn đối với con người. Sự tương đồng giữa bạo lực do con người và động vật gây ra đã được ghi chép đầy đủ (xem các bài đánh giá của Faver & Strand, 2003; Gullone & Clarke, 2008). Hỗ trợ thực nghiệm bao gồm các nghiên cứu cho thấy ngược đãi động vật trưởng thành thường xảy ra cùng với bạo lực gia đình và các hành vi gây hấn khác nhắm vào con người (ví dụ: Flynn, 2000a; Volant, Johnson, Gullone, & Coleman, in press). Dựa trên sự xuất hiện đồng thời của các hành vi ngược đãi động vật và hành vi hung hăng đối với con người chủ yếu được ghi lại ở người trưởng thành, và xét tầm quan trọng của những hành vi này, khi xảy ra trong thời thơ ấu hoặc tuổi vị thành niên, đối với hành vi hung hăng và chống đối xã hội của người trưởng thành, sẽ cần phải hướng sự chú ý theo kinh nghiệm của chúng ta đối với sự xuất hiện đồng thời của chúng trong những năm tuổi trẻ của đối tượng. 

Cả hai hành vi ngược đãi và bắt nạt động vật đã được báo cáo cho thấy các mô hình hành vi phát triển tương tự nhau trong suốt thời thơ ấu và tuổi thiếu niên (mặc dù chủ yếu là trong các cuộc điều tra riêng biệt). Mặc dù các phát hiện đã tiết lộ mối liên hệ giữa lạm dụng động vật và một loạt các hành vi chống đối xã hội, nhưng chúng tôi chỉ có thể xác định được hai nghiên cứu đề cập cụ thể đến sự xuất hiện đồng thời của lạm dụng động vật và các hành vi chống đối xã hội khác ở các mẫu không phải người lớn. Becker, Stuewig, Herrera, và McCloskey (2004) 372 E. Gullone, N. Robertson/Tạp chí Tâm lý học Phát triển Ứng dụng 29 (2008) 371–379 đã so sánh những đứa trẻ từng trải qua cuộc sống gia đình bạo lực với những đứa trẻ sống trong những gia đình không bạo lực. Trẻ em lạm dụng động vật có nhiều khả năng xuất thân từ các gia đình có bạo lực hôn nhân hơn. Những đứa trẻ này cũng có nhiều khả năng tham gia vào các hành vi thiêu/đốt và có nhiều khả năng hơn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hành vi. Trong nghiên cứu thứ hai của mình, Baldry (2005) phát hiện ra rằng những thanh niên chứng kiến bạo lực giữa các thành viên trong gia đình hoặc chứng kiến hành vi gây hại cho động vật, có khả năng ngược đãi động vật cao gấp ba lần so với những bạn cùng trang lứa không có những trải nghiệm như vậy. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng những bé gái và bé trai có hành vi bắt nạt có khả năng ngược đãi động vật cao gấp đôi so với những bạn không bắt nạt. Việc các bé trai tham gia lạm dụng động vật được dự đoán bởi việc các em trở thành nạn nhân ở trường và việc các em bắt nạt bạn bè đồng trang lứa, trong khi việc các bé gái tham gia ngược đãi động vật được dự đoán qua việc các em chứng kiến hành vi ngược đãi động vật và trải nghiệm bị cha mình bạo hành bằng lời nói. Cho rằng việc chứng kiến hành vi ngược đãi động vật, đặc biệt là khi điều này xảy ra trước tuổi trưởng thành (Henry, 2004a), có thể góp phần vào sự phát triển của các khuynh hướng hung hăng, bao gồm ngược đãi động vật (Henry, 2004b). 

Tham khảo: Ảnh hưởng của bắt nạt đối với SKTT

Mục đích cụ thể của nghiên cứu này là (1) xác định tỷ lệ thanh thiếu niên có hành vi ngược đãi và bắt nạt động vật, (2) điều tra sự khác biệt giới tính trong các hành vi ngược đãi và bắt nạt động vật, và (3) xác định tỷ lệ thanh thiếu niên đã báo cáo trải qua nạn nhân của các đồng nghiệp và những người chứng kiến ​​sự ngược đãi động vật do người khác gây ra. 

Các tác giả của nghiên cứu cũng đưa ra giả thuyết rằng, ngoài độ tuổi và giới tính, việc thanh thiếu niên tham gia vào các hành vi ngược đãi và bắt nạt động vật được báo cáo sẽ được dự đoán bằng việc họ chứng kiến hành vi ngược đãi động vật, trải nghiệm về môi trường gia đình xung đột và trải nghiệm trở thành nạn nhân của sự bắt nạt tới từ bạn bè đồng trang lứa.

Nguồn: The relationship between bullying and animal abuse behaviors in adolescents: The importance of witnessing animal abuse (Eleonora Gullone, Nerida Robertson - 2008, ScienceDirect)

Bài viết liên quan

Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/

0977.729.396