5 Yếu Tố Chìa Khóa Để Giáo Dục Kỹ Năng Cảm Xúc Xã Hội Cho Trẻ Mầm Non & Các Bậc Học Cao Hơn

Học tập về kỹ năng cảm xúc - xã hội (SEL) là một cách toàn diện nhằm cung cấp nền tảng cho việc học tập an toàn và tích cực, đồng thời nâng cao khả năng thành công của học sinh trong trường học, nghề nghiệp và cuộc sống.

SEL không chỉ được ứng dụng cho trẻ lớn tuổi mà nhiều trường bắt đầu chú ý và triển khai các chương trình giáo dục cảm xúc cho trẻ mầm non để các em có sự phát triển vượt bậc ngay trong giai đoạn đầu tiên. 

Nếu bạn chưa biết thế nào là giáo dục kỹ năng cảm xúc xã hội (SEL), bạn có thể tham khảo bài viết tại đây

5 Yếu Tố Chìa Khoá Để Giáo Dục Kỹ Năng Cảm Xúc Xã Hội Thành Công

Biểu đồ giống như một bánh xe lấy Học tập về Xã hội, Cảm xúc và Học thuật làm trung tâm với sự Nhận thức về Bản thân, Tự quản lý, Nhận thức về Xã hội, Kỹ năng Quan hệ và Ra quyết định có Trách nhiệm. Chương trình giảng dạy và hướng dẫn lớp học; Môi trường học đường.

Nghiên cứu cho thấy rằng SEL không chỉ cải thiện thành tích trung bình 11 điểm phần trăm mà còn làm tăng các hành vi xã hội (như lòng tốt, sự chia sẻ và sự đồng cảm), cải thiện thái độ của học sinh đối với trường học và giảm trầm cảm và căng thẳng ở học sinh (Durlak và cộng sự ., 2011). Giáo dục về kỹ năng cảm xúc xã hội hiệu quả sẽ gồm các hoạt động phối hợp trong lớp học, toàn trường, gia đình và cộng đồng giúp học sinh phát triển năm kỹ năng chính sau:

Sự Tự Nhận Thức (Self-Awareness)

Sự tự nhận thức liên quan đến việc hiểu cảm xúc, mục tiêu cá nhân và giá trị của chính mình. Điều này bao gồm đánh giá chính xác điểm mạnh và hạn chế của một người, có suy nghĩ tích cực, lạc quan và có năng lực. Mức độ tự nhận thức cao đòi hỏi khả năng nhận ra những suy nghĩ, cảm xúc và hành động được kết nối với nhau như thế nào.

Sự Tự Quản Lý (Self-Management)

Sự tự quản lý đòi hỏi các kỹ năng và thái độ tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng điều chỉnh cảm xúc và hành vi của chính mình. Điều này bao gồm khả năng trì hoãn sự hài lòng, quản lý căng thẳng, kiểm soát các cơn bốc đồng và kiên trì vượt qua các thử thách để đạt được các mục tiêu cá nhân và giáo dục.

Tham khảo: 21 hoạt động SEL cho học sinh cấp  I và cấp II

Nhận Thức Xã Hội (Social Awareness)

Nhận thức xã hội liên quan đến khả năng hiểu, đồng cảm và cảm thông với những người có xuất thân hoặc nền văn hóa khác nhau. Nó cũng liên quan đến việc hiểu các chuẩn mực xã hội đối với hành vi và nhận ra các nguồn lực, hỗ trợ của gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Kỹ Năng Đối Với Mối Quan Hệ (Relationship Skills)

Kỹ năng đối với mối quan hệ giúp học sinh thiết lập và duy trì các mối quan hệ lành mạnh và bổ ích, đồng thời hành động phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Những kỹ năng này bao gồm giao tiếp rõ ràng, lắng nghe tích cực, hợp tác, đàm phán xung đột theo cách có tính chất xây dựng và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Trẻ mầm non là đối tượng bắt đầu làm quen với việc mở rộng các mối quan hệ khi tham gia học các lớp mầm non, do đó, việc giáo dục cảm xúc cho trẻ mầm non có thể giúp hình thành những kỹ năng đầu tiên về thiết lập mối quan hệ xã hội. 

Ra Quyết Định Có Trách Nhiệm (Responsible Decision Making)

Ra quyết định có trách nhiệm liên quan đến việc học cách đưa ra những lựa chọn mang tính xây dựng về hành vi cá nhân và tương tác xã hội trong các môi trường đa dạng. Nó đòi hỏi khả năng xem xét các tiêu chuẩn đạo đức, mối quan tâm về an toàn, chuẩn mực hành vi chính xác đối với các hành vi nguy hiểm, sức khỏe, hạnh phúc của bản thân và những người khác, đồng thời đưa ra đánh giá thực tế về hậu quả của các hành động khác nhau.

Trường học là một trong những nơi chính mà học sinh học các kỹ năng xã hội và cảm xúc. Một chương trình SEL hiệu quả nên kết hợp bốn yếu tố được thể hiện bằng từ viết tắt SAFE (Durlak et al., 2010, 2011):

 • Trình tự: tập hợp các hoạt động được kết nối và phối hợp để thúc đẩy phát triển kỹ năng

 • Active: hình thức học tích cực giúp học sinh thành thạo các kỹ năng mới

 • Tập trung: nhấn mạnh vào việc phát triển các kỹ năng cá nhân và xã hội

 • Rõ ràng: nhắm mục tiêu các kỹ năng xã hội và cảm xúc cụ thể\

5 yếu tố chìa khóa trên có thể được ứng dụng trong các hoạt động về giáo dục cảm xúc xã hội. Nếu bạn đang tìm kiếm các hoạt động chủ đề này dành cho trẻ tiền tiểu học và trẻ mầm non, bạn có thể tham khảo bài viết tại đây. 

Lợi Ích Của Giáo Dục Kỹ Năng Cảm Xúc Xã Hội

Học sinh thành công hơn trong trường học và cuộc sống hàng ngày khi chúng:

 • Biết và có thể quản lý bản thân

 • Hiểu quan điểm của người khác và liên hệ hiệu quả với họ

 • Đưa ra lựa chọn hợp lý về các quyết định cá nhân và xã hội

Những kỹ năng xã hội và cảm xúc này là một số kết quả ngắn hạn của học sinh trong chương trình thúc đẩy SEL (Durlak và cộng sự, 2011; Farrington và cộng sự, 2012; Sklad và cộng sự, 2012). Các lợi ích khác bao gồm:

 • Thái độ tích cực hơn đối với bản thân, người khác và các nhiệm vụ bao gồm nâng cao năng lực bản thân, sự tự tin, kiên trì, đồng cảm, kết nối và cam kết với trường học cũng như ý thức về mục đích

 • Các hành vi và mối quan hệ xã hội tích cực hơn với bạn bè và người lớn

 • Giảm các vấn đề về hành vi và hành vi chấp nhận rủi ro

 • Giảm căng thẳng cảm xúc

 • Cải thiện điểm kiểm tra, lớp và tham dự

Về lâu dài, việc giáo dục cảm xúc cho trẻ mầm non có thể hình thành các kỹ năng về cảm xúc xã hội, sẵn sàng cho các bậc giáo dục cao hơn, thành công trong sự nghiệp, các mối quan hệ gia đình và công việc, đồng thời có sức khỏe tâm thần tốt hơn, giảm hành vi phạm tội và gắn kết quyền công dân (ví dụ: Hawkins, Kosterman , Catalano, Hill, & Abbott, 2008; Jones, Greenberg, & Crowley, 2015).

Kết Lại

Điều cần thiết là mỗi trường học cần áp dụng giáo dục cảm xúc xã hội (SEL) vào quá trình dạy học trên lớp. Có như vậy, các chương trình học mới đảm bảo được sự phát triển toàn diện đối với người học.

Nguồn: Edutopia - Why Social and Emotional Learning Is Essential for Students

Bài viết liên quan

Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/