Vai Trò Của Nhà Tâm Lý Học Tổ Chức

Các Công Việc Cụ Thể

Các nhà tâm lý học tổ chức có kỹ năng và kiến ​​thức trong các lĩnh vực sau:

Tuyển Dụng và Chọn Lựa

 • Họ biết xây dựng các tiêu chí tuyển dụng phù hợp với công việc và xác định các công cụ đánh giá tốt nhất.

 • Họ đánh giá kiến ​​thức, kỹ năng và năng lực, tiềm năng và sự phù hợp của cá nhân đối với các công việc cụ thể bằng cách sử dụng các kỹ thuật như trung tâm đánh giá, kiểm tra tâm lý và phỏng vấn hành vi.

Đào Tạo và Phát Triển

 • Các nhà tâm lý học tổ chức phân tích sự cần thiết của quá trình đào tạo và phát triển đối với các cá nhân, nhóm và/hoặc toàn bộ tổ chức.

 • Họ thiết kế và đánh giá các chương trình đào tạo kỹ năng và hành vi.

Hỗ Trợ Lãnh Đạo và Quản Lý Tài Năng

 • Họ sẽ cung cấp những lời khuyên và hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo tổ chức đối với cách họ lãnh đạo, gắn kết và động viên nhân viên của họ.

 • Họ thiết lập khung quản lý những người có tài năng, bao gồm cả lập các kế hoạch kế nhiệm, để xác định rõ ràng và quản lý tốt hơn những vị trí then chốt, những người quan trọng, những điểm mạnh và những lỗ hổng cần khắc phục.

 • Họ đặt ra các chương trình với mục đích duy trì và phát triển những người làm việc có hiệu quả cao cũng như những nhà lãnh đạo ở thế hệ tiếp theo.

Huấn Luyện, Cố Vấn và Phát Triển Nghề Nghiệp

 • Các nhà tâm lý học tổ chức sẽ hỗ trợ, huấn luyện và cố vấn các cá nhân để cải thiện hiệu suất công việc.

 • Họ thiết kế và triển khai các quy trình phát triển về nghề nghiệp cho một tổ chức; cùng với đó là lập kế hoạch cá nhân và đánh giá về nghề nghiệp.

Thay Đổi Cách Quản Lý

 • Thiết kế, triển khai và đánh giá các cá nhân trong sự thay đổi người của quá trình quản lý nhân sự. 

 • Phát triển các chương trình nhằm giúp các nhà lãnh đạo quản lý sự thay đổi tốt hơn và thúc đẩy cải thiện hiệu suất tại bộ phận mà họ tổ chức, ví dụ: xử lý sự mệt mỏi, xây dựng sức bền. 

Đo Lường Phản Hồi Từ Nhân Viên Và Thực Hiện Các Nghiên Cứu Có Liên Quan Đến Nơi Làm Việc

 • Phát triển và phân tích các cuộc khảo sát nhân viên hoặc khách hàng.

 • Thực hiện các nghiên cứu liên quan đến môi trường làm việc; ví dụ như xác định những hành vi trong công việc đem lại hiệu quả cũng như đảm bảo sự thành công của dự án. 

Đảm Bảo Sức Khỏe và An Toàn Lao Động

Xây dựng chính sách và chương trình hỗ trợ nhân viên, duy trì chức năng, quản lý căng thẳng và nâng cao sức khỏe. 

Quản Lý Hiệu Quả 

 • Thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống quản lý hiệu quả công việc gắn với các chiến lược kinh doanh.

 • Phát triển các chương trình khuyến khích nhân viên nhằm thúc đẩy các hành vi để đạt được kết quả như dự định.

Hỗ Trợ Cân Bằng Giữa Công Việc và Cuộc Sống

 • Phát triển các chương trình phù hợp để cải thiện phúc lợi, sự cam kết và gắn bó của nhân viên.

 • Phát triển các chính sách có tính thực tiễn cao, cho phép quản lý tốt hơn các tình huống làm việc tại nhà. 

Nguồn: Organisational psychologists - APS

Bài viết liên quan

Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/