Tin Tức Hoạt Động

 • Talkshow "Ứng dụng tâm lý trong kinh doanh - Phát triển Kỹ năng lãnh đạo"

  Talkshow "Ứng dụng tâm lý trong kinh doanh - Phát triển Kỹ năng lãnh đạo"

  Như chúng ta đã biết, khả năng lãnh đạo quyết định sự phát triển của doanh nghiệp và ảnh hưởng nhiều tới đời sống tinh thần của các nữ doanh nhân. Ta nhìn nhận nữ doanh nhân không chỉ là những người phụ nữ mà họ còn là những doanh nhân với nhiều thử thách trong thương trường và cả công tác lãnh đạo. Để bảo vệ sức khoẻ tinh thần của họ, việc ứng dụng tâm lý doanh nghiệp qua phát triển khả năng lãnh đạo đóng vai trò rất quan trọng.
  Talkshow "Cân bằng công việc và cuộc sống"

  Talkshow "Cân bằng công việc và cuộc sống"

  Mất cân bằng cuộc sống là một trong những lý do lớn nhất dẫn đến áp lực cho các nữ doanh nhân và gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Vậy, làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống? 

Hạnh phúc của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi
Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/

0977.729.396