Student
Student

  Responding to school violence

  Object
  • School managers and teachers identify violent behaviors in school environment.
  • Teachers are able to respond to school violence and to develop reconciliation skills.
   
  Content
  • Sharing teachers’ feelings about school violence situations.
  • Identifying types of school violence and evaluate the level of school violence.
  • Responding skills in case of school violence situation.
  • Reconciliation skills.
   
  Teaching methods:
  • Discussion after watching a video
  • Group discussion
  • Role Playing
   
  Tools: Documents, videos of school violence, markers, A0 papers, etc.
  Duration: 1 session, 3 hours/session
  Gọi cho tôi

  Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

  Tài nguyên

  Trắc nghiệm

  https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/