Student
Student

  Communication in school environment

  Object:
  • School managers understand the basic problems in school environment.
  • Identifying the components that constitute to a safe, healthy and friendly school environment.
   
  Content:
  - Identifying the basic problems in school management
  - Positive emotional relationships between officials, experts, and teachers in the school
  - Managing staff and experts.
  - Quality of life in a school environment.
  - Building a friendly environment in school.

  Teaching methods:
  - Presentation
  - Discussion groups
  - Friendly school model building exercises

  Tools: Projector, paper, marker pen, tape, ...
  Gọi cho tôi

  Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

  Tài nguyên

  Trắc nghiệm

  https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/