Consultants

GS. Christelle Maillart

Specialized : Ngôn ngữ trị liệu

Work place : Khoa tâm lý giáo dục Đại Học Liefge, Vương quốc Bỉ

Chuyên gia tâm lý ngôn ngữ trị liệu,phát triển ngôn ngữ, các rối loạn ngôn ngữ và ngôn ngữ trị liệu.