Chuyên gia

GS. Christelle Maillart

Lĩnh vực nghiên cứu : Ngôn ngữ trị liệu

Nơi công tác : Khoa tâm lý giáo dục Đại Học Liefge, Vương quốc Bỉ

Chuyên gia tâm lý ngôn ngữ trị liệu,phát triển ngôn ngữ, các rối loạn ngôn ngữ và ngôn ngữ trị liệu.