Chuyên gia tư vấn

Prof. Dr. Michelline Joane Durand

Lĩnh vực nghiên cứu : Educational psychology and individual capacity evaluation

Nơi công tác : University of Montreal, Canada