Chuyên gia

Prof. Dr. Christelle Maillart

Lĩnh vực nghiên cứu : Speech language therapy

Nơi công tác : University of Liege, Kingdom of Belgium