Chuyên gia

PhD. Dr. Vu Thy Cam

Lĩnh vực nghiên cứu :

Nơi công tác : Bạch Mai Hospital

1. Personal Profile

 • Full Name: Vũ Thy Cầm

 • Current Job Title: Psychiatrist

2. Education

 • 1994: BSc. of Medicine, Hanoi Medical University

 • 2008: MSc. Psychiatry, Hanoi Medical University

 • 2014: Ph.D. Psychiatry, Hanoi Medical University

3. Work Experience

 • 06/2009 - Present: Psychiatrist, Head of Clinical Psychology Department, Bạch Mai Hospital

 • 12/1994 - 05/2009: Head Medical of Quảng Ninh Hospital of Mental Health Care.

4. Publications

4.1. Journal Articles

 • Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Thị Hoài Dung, Nguyễn Thị Dung, Vũ Thy Cầm (2019) Tỷ lệ mắc và các yếu tố liên quan đến trầm cảm và rối loạn nhận thức thần kinh ở bệnh nhân điều trị ARV ngoại trú tại bệnh viện nhiệt đới trung ương năm 2017. Truyền nhiễm Việt Nam

 • Nguyễn Quang Ngọc Linh, Trần Thị Thu Hà, Vũ Thy Cầm, Nguyễn Văn Tuấn (2018)  Đặc điểm lâm sàng hành vi cách ly xã hội và suy giảm động lực ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid . Tạp chí Y học Việt Nam

 • Vũ Thy Cầm (2018) Cập nhật chẩn đoán và điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý. Tạp chí Y học Việt Nam

 • Vũ Thy Cầm, Nguyễn Kim Việt, Trần Hữu Bình (2012)      Nghiên cứu một số đặc điểm nhân cách ở bệnh nhân rối loạn phân ly vận động và cảm giác. Tạp chí Y học Thực hành

 • Vũ Thy Cầm, Nguyễn Kim Việt, Trần Hữu Bình (2011). Nghiên cứu đặc điểm sang chấn tâm lý ở bệnh nhân rối loạn phân ly vận động và cảm giác. Tạp chí Y học Thực hành

4.2. Conferences

 • Thy Cầm (2018) Cập nhật chẩn đoán điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý. Tổng hội Y học Việt Nam

 • Vũ Thy Cầm (2016) Đặc điểm sang chấn tâm lý ở bệnh nhân rối loạn phân ly điều trị nội trú tại viện sức khỏe tâm thần.   Sang chấn tâm lý và các hoạt động trợ giúp