Mối Liên Hệ Giữa Những Tính Cách Con Người & Mức Độ Thành Công Trong Sự Nghiệp

Bạn có thể dễ dàng thấy có một số người khá dễ dàng để thành công trong sự nghiệp của họ, trong khi những người khác lại mất nhiều thời gian hơn để thành công, thậm chí là mắc kẹt ở đâu đó trong các nấc thang của sự nghiệp. 

Sự khác biệt trong quỹ đạo nghề nghiệp thường chịu ảnh hưởng bởi những tính cách con người. Ví dụ, một nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người lạc quan có mức độ căng thẳng thấp hơn những người bi quan và họ thành công nhanh hơn và xa hơn những người bi quan. Nhân viên bán hàng với sự lạc quan bán bảo hiểm nhân thọ nhiều hơn 37% trong hai năm đầu tiên so với những người bi quan. Các nhà khoa học đã nghiên cứu về mối liên hệ của tính cách với sự thành công trong sự nghiệp và tiết lộ những đặc điểm tính cách dự đoán sự thành công này. 

Năm Loại Tính Cách & Sự Thành Công Trong Sự Nghiệp

Một nghiên cứu năm 2001 được công bố trên Tạp chí Hành vi Nghề nghiệp đã xem xét lý thuyết về 5 tính cách chủ đạo của con người gồm nhạy cảm (neuroticism), tận tâm (conscientiousness), hướng ngoại (extroversion), dễ chịu (agreeableness) và cởi mở (openness) để hiểu mối quan hệ mối quan hệ của những đặc điểm này với thành tựu nghề nghiệp. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Cleveland đã khảo sát 496 nhân viên (318 nam và 178 nữ) trong nhiều ngành nghề và tổ chức khác nhau về năm khía cạnh tính cách. Kết quả phân tích thống kê cho thấy nhân viên hướng ngoại hài lòng hơn với tiền lương, thăng tiến và hài lòng về nghề nghiệp nói chung; trong khi những người lao động đạt điểm cao về sự nhạy cảm (ví dụ: ủ rũ, lo lắng, sợ hãi hoặc thất vọng) ít có khả năng hài lòng với sự nghiệp của họ. Những người có mức độ dễ chịu cao có ít sự hài lòng về nghề nghiệp hơn và điểm số cởi mở cao có liên quan tiêu cực đến mức lương. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra mối quan hệ tiêu cực đáng kể giữa mức độ dễ chịu và mức lương giữa những người làm những công việc hướng đến con người nhưng không có mối quan hệ nào, đối với những người làm những công việc không liên quan đến  yếu tố “con người”.

Tham khảo: Sự thật thú vị về tính cách con người

Thay Đổi Tính Cách Có Thể Thúc Đẩy Thành Công Trong Sự Nghiệp? 

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Khoa học Tâm lý số tháng 12 năm 2020 cho thấy rằng sự thay đổi tính cách có thể dẫn đến mức độ thành công cao hơn trong công việc. Tiến sĩ Kevin Hoff tại Đại học Houston và nhóm nghiên cứu của ông đã theo dõi hai nhóm thanh niên trong khoảng 12 năm từ 17 tuổi đến khoảng 29 tuổi. Sự ổn định cảm xúc, sự tận tâm và hướng ngoại là những tính cách con người dự đoán nhiều nhất đối với sự hài lòng và sự thành công trong sự nghiệp.

Những người có mức độ tận tâm và có sự ổn định cảm xúc cao hơn cho thấy thành công trong sự nghiệp tổng thể hơn. Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy dự đoán của sự thay đổi tính cách đối với nhiều loại nghề nghiệp trong hơn một thập kỷ qua. Nhìn chung, các phát hiện cho thấy tính cách có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả sự nghiệp và các đặc điểm tính cách có thể uốn nắn theo thời gian. Vì vậy, không bao giờ là quá muộn để thực hiện những thay đổi tích cực để đưa sự nghiệp của bạn thành công.

Lạc Quan Và Thành Công Trong Sự Nghiệp

Trong cả hai nghiên cứu, người hướng ngoại có khả năng thành công cao hơn trong sự nghiệp. Sự ổn định về cảm xúc và sự tận tâm cũng là những yếu tố quyết định khác. Ngược lại, trong những tính cách con người sự nhạy cảm lại là trở ngại lớn nhất đối với sự thành công trong sự nghiệp, phù hợp với những phát hiện trước đó rằng chủ nghĩa bi quan khiến mọi người khó đạt được những thành tựu cao trong sự nghiệp. 

Mặc dù tính hướng ngoại không nhất thiết là điều kiện tiên quyết để đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng sự ổn định về cảm xúc, sự tận tâm và mức độ lạc quan mới là điều kiện tiên quyết. Sức khỏe tinh thần và suy nghĩ của bạn đối với sự nghiệp của bạn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn so với cách bạn hướng ngoại. Nếu bạn là người hướng nội, bạn có thể thấy khó thay đổi, nhưng bạn có thể nhận hỗ trợ về sức khỏe tâm thần nếu cần và bạn có thể học cách trở nên lạc quan hơn.

Tham khảo: Sự hình thành tính cách

Những người lạc quan không đơn thuần phải là những người có khuôn mặt luôn cười vui vẻ. Những người lạc quan là những người có khả năng nhìn vào mặt tích cực của một tình huống tiêu cực để giúp họ vượt qua những trở ngại trong sự nghiệp. Khi bạn mở rộng quan điểm của mình và nhìn thấy những cái được trong cái mất, mặt trái của một tình huống, điều đó sẽ mang đến cho bạn tiềm năng thành công trong sự nghiệp ở những nấc thang cao nhất.

Nguồn: Scientists Discover The Link Between Your Personality And Degree Of Career Success - Forbes

Bài viết liên quan

Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/