Chuyên gia

PGS.TS.BSCKII Võ Văn Bản

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm thần học

Nơi công tác : Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam

1. Thông  tin cá nhân
Họ và tên:       VÕ VĂN BẢN
2. Quá trình đào tạo:
2003: Phó Giáo sư
1995 – 1996: BS nội trú tại CH Pháp
1992 – 1993: BSCKII, chuyên ngành tâm thần học
1991: Bảo vệ Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Y học Sophia, Bulgaria
1986 – 1990: NCS tại Viện Hàn lâm Y học Sophia, Bulgaria
1970 – 1976: Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, hệ chính quy, BS. đa khoa

3. Quá trình công tác:
2000 đến nay: Phó TGĐ Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
1997 – 2000: Phó TGĐ thứ nhất Bệnh viện Quốc tế Việt Nam
1991 – 1995: Giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN),
1976 – 1986: Giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội

4. Kinh nghiệm giảng dạy:
2006: Giảng khóa Trị liệu tâm lý cho cán bộ tâm lý, Trường ĐH LĐ-XH
2004 – 2016: Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Tâm lý học, ĐHXHNV
1997 – 2010: Giảng viên kiêm nhiệm Tổ Bộ môn Tâm lý học y học, ĐHYHN
1976 – 1997: Giảng viên Bộ môn Tâm thần học, Trường Đại học Y Hà Nội

5. Công trình khoa học:

 1. Tìm hiểu  các yếu tố văn hóa liên quan đến trầm cảm trên nhóm sinh viên du học nước ngoài. Hội thảo khoa học Tâm thần - Tâm lý Y học Việt - Pháp, 2017
 2. Nghiên cứu dịch tễ lâm sàng loạn thần do rượu, 2003
 3. Chuẩn hoá test nhân cách Gissen, 2003
 4. Các nhân tố TL-XH liên quan đến nghiện ma tuý ở học sinh Hà Nội, 2003
 5. Kết quả test Eysensk Personality Inventory trên 642 học sinh Hà Nội, 2003
 6. Yếu tố sang chấn tâm lý trong các rối loạn tâm sinh, 2002
 7. Đặc điểm lâm sàng hội chứng TIC, 1998
 8. Đánh giá sức khoẻ tâm thần trên 35 người sau 10 tháng thắt ống dẫn tinh, 1997
 9. Liệu pháp tâm lý nhóm trong nghiện ma tuý, 1995
 10. Đăc điểm lâm sàng loạn thần do rượu, 1994
 11. Kết quả điều trị Suy nhược thần kinh bằng thư giãn, 1982
 12. Hội chứng “Gilles de la Tourette”, 1982

6. Viết sách:

 1. Thực hành điều trị tâm lý, 2002 và tái bản 2008;
 2. Psychothérapie (Tiếng Pháp), Giáo trình đại học, Trường ĐHXHNV, 2004;
 3. Tâm lý học và Tâm lý học y học, Giáo trình Đại học, Trường ĐHY HN, 2004;
 4. Quản lý điều trị nhiễm HIV (Biên dịch), Sách hướng dẫn, Nhà XBYH, 2000
 5. Rối loạn giấc ngủ, Các chuyên đề về Tâm thần học (dành cho đào tạo SĐH), 1993.