Chuyên gia tư vấn

PGS.TS Vũ Trí Dũng

Lĩnh vực nghiên cứu :

Nơi công tác : Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

1. Quá trình đào tạo:
- Năm 2001 Tiến sĩ chuyên ngành Marketing tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
- Năm 2006, ông được phong là Phó Giáo sư.
2. Quá trình công tác:
1991 - 1992: đi thực tập về Kinh tế thị trường tại Cộng hoà Pháp;
1992 - 1994: phó Chủ nhiệm Bộ môn Marketing, Khoa Marketing;
1994 - 1996: đi học MBA tại Canada;
1996 - 2000: giáo viên Khoa Marketing;
2001 - 2003: phó Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế;
2004 - 2005: giáo viên Khoa Marketing;
2005 - 2014: trưởng Bộ môn Định giá, Khoa Marketing.
Từ tháng 4/2014 đến nay: Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB)
Giảng viên chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp trường ĐHKTQD, chương trình dành cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp hay quản lý trong khu vực nhà nước.
Chuyên gia tư vấn Chiến lược Cao cấp- Unilever Vietnam
Giảng viên Trung tâm Pháp – Việt đào tạo Quản lý Pháp Việt (CFVG)
0977.729.396