Chuyên gia tư vấn

PGS.TS. Trần Thành Nam

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học lâm sàng

Nơi công tác : Viện Tâm lý Việt - Pháp

1. Thông tin cá nhân:
- Họ và tên: Trần Thành Nam
- Học hàm: PGS - Năm được phong học hàm: 2017
- Học vị: Tiến sĩ - Năm đạt học vị: 2013
- Chức danh nghiên cứu: Giảng viên
- Chức vụ: Chủ nhiệm Khoa

2. Quá trình đào tạo:
- Năm 2001, Cử nhân Tâm lý học, Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN
- Năm 2004, Tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học, Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN
- Năm 2010, Tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và VTN, Đại học Vanderbilt – Hoa Kỳ
- Năm 2013, nhận bằng Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và VTN, Đại học Vanderbilt – Hoa Kỳ

3. Quá trình công tác:
- Giảng viên Khoa Tâm lý học – Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN (2002 – 2008)
- Giảng viên Khoa Các Khoa học Giáo dục (2008– 2014)
- Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐHQGHN (2014 – 2015)
- Chủ nhiệm Khoa Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN (9/2015 – nay)

4. Các công trình tiêu biểu:
- Trần Thành Nam, Nguyễn Sinh Phúc (2003), Phương pháp Pictogram. Tạp chí TLH số 3/2003, Tr.40-45
- Trần Thành Nam (2003), Rối loạn ám ảnh sợ qua một trường hợp cụ thể, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt – Pháp (10/2003) Khoa Tâm lý học - Trường ĐHKHXH&NV ĐHQGHN tổ chức
- Trần Thành Nam (2004) Application of CBT for Vietnamese children with anxiety disorders, Proceeding Conference for Children and Adolescent psychology in Southeast Asian, Grenoble, France
- Trần Thành Nam (2005) Về nguyên tắc gián tiếp của L.X.Vưgôtxky trong học thuyết các giai đoạn phát triển của tâm lý trẻ em của J.Piage. Tạp chí Tâm lý học số 9 (9/2005), tr50-55
- Trần Thành Nam; Nguyễn Sinh Phúc (2007) Phân tích kết quả Pictogram trên nhóm bệnh nhân tâm thần phân liệt, Tạp chí Tâm lý học số 8 (8/2007) tr28-36
- Trần Thành Nam, Đặng Hoàng Minh (2007) Rối loạn hành vi ở trẻ vị thành niên, khái niệm và một số nhân tố ảnh hưởng. Tạp chí Tâm lý học số 10 (10/2007) tr16-27
- Trần Thành Nam (2009) Tự tử ở thanh thiếu niên, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh. Kỷ yếu Hội thảo của Hội Tâm lý học - Giáo dục học Việt Nam - (2009)
- Trần Thành Nam (2010) Trị liệu đa hệ thống trong can thiệp rối loạn hành vi ở trẻ vị thành niên,  hiệu quả, yếu tố ảnh hưởng. Hội thảo kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Tâm lý giáo dục học Việt Nam (2010)
- Trần Thành Nam (2011) Nhận diện và hỗ trợ học sinh có hành vi tự gây tổn thương trong nhà trường. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Tâm lý học học đường lần II “ Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học học đường ở Việt Nam”, 132-137, NXB ĐHSP Huế, 2011
-Trần Thành Nam (2014) Nghiên cứu tương quan giữa điểm số trí tuệ đo bằng trắc nghiệm WISC-IV phiên bản Việt và thành tích học tập của học sinh lớp 8.    Tạp chí Tâm lý học số tháng  (2/2014)
-Trần Thành Nam (2015) Mối liên hệ giữa phong cách hành vi làm cha mẹ và các biểu hiện rối loạn hành vi cảm xúc ở thanh thiếu niên, Tạp chí Tâm lý học số tháng (4/2015)
- Trần Thành Nam; Nguyễn Thị Minh Phú (2016) Sexting: khái niệm, tỉ lệ và các vấn đề có liên quan, Tạp chí Tâm lý học Xã hội, Hội Tâm lý học Xã hội Việt Nam, số 2, 2016, tr16-28.
- Tran Thanh Nam, Bahr Weiss (2016) Moderators of the effectiveness of multisystemic therapy outcome for adolescents with severe conduct problems. VNU- Journal of Social Sciences and Humanities; Vol 2; Number 5, tr 519-537; ISSN 2354-1172,
- Trần Thành Nam (2017) Phát triển bộ công cụ đánh giá các năng lực cốt lõi về lãnh đạo quản lý cho tổ chức. Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, số 7, 2017 tr39-52 ISSN: 2354-1059.
- Trần Thành Nam, Giang Ngọc Thuỵ Vy (2018) Nhận thức của người bệnh trầm cảm về biểu hiện, nguyên nhân và cách điều trị rối loạn trầm cảm. Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 2, 2018
- Trần Thành Nam (6/2019) Promoting early childhood care and development for disadvantaged ethnic minority children in Lai Chau province, Hội thảo Quốc tế - Các vấn đề mới trong Khoa học giáo dục Tiếp cận liên ngành và xuyên ngành (6/2019) ISBN 978-604-968-566-8 trang 513-536
0977.729.396