Chuyên gia tư vấn

PGS.TS Phạm Thị Liên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Nơi công tác : Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Quá trình đào tạo
Cử nhân: Thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân
Thạc sĩ: Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân và The ISS, Hà Lan
Tiến sĩ: Quản trị, Đại học Macquarie, Australia
Phong hàm Phó Giáo sư năm 2018

2. Lĩnh vực nghiên cứu:
Marketing, Thương hiệu, Năng lực học tập của tổ chức
Marketing, Quản trị marketing
Nghiên cứu marketing, Marketing dịch vụ
Marketing quốc tế, Hành vi người tiêu dùng
Quản lý doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo

3. Sách xuất bản:
The Transfer and Diffusion of Information
Technology for Organisational Resilience
Entrepreneurial Women in Asia: Case studies and Perspective
Phụ nữ khởi nghiệp tại Việt Nam
Organizational Learning and Information
Technology Capability: Effects on Business and Performance
Tình huống Marketing/ Marketing Cases
Corporate Governance and State Enterprise Reforms in Vietnam
0977.729.396