Chuyên gia

PGS. TS. Lê Văn Hảo

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học

Nơi công tác : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

1. Thông tin cá nhân:
- Họ và tên: Lê Văn Hảo
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức danh khoa học và học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp
- Năm sinh: 1962
- Chức vụ đang đảm nhiệm: Phó Viện trưởng

2. Quá trình đào tạo
- 1989: Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tâm lý học tại Trường Đại học Tổng hợp Rôxtôv trên sông Đông.
- 2000: Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học xã hội tại Trường Đại học Kỹ thuật Hoàng gia Melbourne, Australia.
- 2005: Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học tại Viện Tâm lý học.

3. Quá trình công tác:
- 03/1992 đến nay: Nghiên cứu viên Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
- 07/1997 đến tháng 10/2000: Học viên cao học Chương trình Thạc sĩ, Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Australia).
- 02/2015 đến năm 2016: Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
- 02/2016 đến nay: Trưởng phòng Phòng Tâm lý học Văn hoá, Phó viện trưởng Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
- 2017 đến nay: Nghiên cứu viên cao cấp Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

4. Các công trình tiêu biểu:
-. Lê Văn Hảo và Knud Larsen(2010),  Tâm lý học xã hội. NXB từ điển bách khoa. Hà Nội.
- Lê Văn Hảo và Knud Larsen (2012), Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi. NXB Đại học Quốc gia. Hà Nội.
- Lê Văn Hảo và Knud (2014), Tâm lý học xuyên văn hoá. NXB Đại học Quốc gia. Hà Nội.
- Le Van Hao (2010), Làm gì với những đứa trẻ chưa ngoan? (Dành cho cha mẹ và giáo viên). Plan International. Hà Nội.
- Lê Văn Hảo (2009), Phương pháp kỷ luật tích cực (bản Tiếng việt). Plan International.
- Lê Văn Hảo (2010), Positive Discipline, A manual for trainers. Plan International.