Chuyên gia tư vấn

TS. Nguyễn Thụy Phương

Lĩnh vực nghiên cứu :

Nơi công tác :

1. Thông Tin Cá Nhân:

- Họ và tên: Nguyễn Thụy Phương

- Học vị: 

  • Thạc sỹ Hợp tác quốc tế Giáo dục và Đào tạo (2009)

  • Tiến sỹ Giáo dục học (ĐH Paris Descartes (ĐH Paris Descartes, 2013)

2. Quá Trình Đào Tạo:

Tốt nghiệp Thạc sỹ Hợp tác quốc tế Giáo dục và Đào tạo (2009) và Tiến sỹ Giáo dục học (ĐH Paris Descartes, 2013), Thụy Phương vừa tiến hành nghiên cứu chuyên ngành giải thực dân văn hóa và lịch sử giáo dục thuộc địa và hậu thuộc địa, vừa là chuyên gia tư vấn, thẩm định và hợp tác các dự án trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Pháp và Việt Nam.

Cô chính thức tham gia vào Tổ chức AVSE Global từ năm 2013 và là một trong những người sáng lập Mạng lưới Giáo dục (EduNet) thông qua sự kiện khai mở là chuỗi bàn tròn về giáo dục Việt Nam trong tương quan so sánh quốc tế diễn ra tại Paris trong 2 năm 2014-2015.

Là nhà khai vấn & đào tạo của Modus Operandi International Institute, cô là chuyên gia của một phương pháp phát triển cá nhân giúp khám phá ra sự xuất sắc trong hành động của cá nhân và tập thể.

3. Quá Trình Công Tác:

  • Giảng dạy: ĐH Paris, Paris Descartes, Paris Diderot, INALCO (Pháp), Giáo dục, Hoa Sen, Fulbright Việt Nam

  • Dự án nghiên cứu: Research on Improving Systems of Education (University of Oxford, University of Minnesota & Vietnam Academy of Social Sciences), Le Bureau International d’Education: un laboratoire de l’internationalisme éducatif (ĐH Geneva & Archives Institut JeanJacques Rousseau (Suisse), L’ENS Cachan, de Paris à Saclay. Acteurs, pratiques, environnements, réseaux et emboîtements (ENS Cachan), Những nhà tiên phong trong Giáo dục Mới tại Việt Nam thập niên 1940 (The Caterpies và ĐH Geneva)…

  • Thẩm định : The National Council for School System Evaluation (Cnesco), AgroParisTech, France Education International, Institut régional du Travail social…

  • Tư vấn : Faros Education & Consulting, Cao đẳng Sư phạm Mầm non Trung Ương

  • Giải thưởng : Prix Louis Cros - Grand Prix, Académie des Sciences morales et politiques (Institut de France) (2018), Marie Sklodowska-Curie Actions Seal of Excellence (2017), Robert Mallet Prize in History of Education (2015), Best Paper Award of 34th ISCHE (2012)…

4. Các Công Tình Tiêu Biểu:

  • Sách:

1. The French schools in Vietnam from 1945 to 1975: from the civilizing mission to cultural diplomacy (Book written in French by

Encrage 2017)

2. Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa: huyền thoại đỏ và huyền thoại đen, Omega+, Hanoi, 2020

3. Progressive Education and its rebirth between pacifism and internationalism: Geneva at the crossroads of continents over the

20th century, co-editor with Rita Hofstetter, NXB. Tri Thức, 2018

4. Giáo dục Mới ở Việt Nam thập niên 1940 : những nhà tiên phong và mẫu giáo tư thục đầu tiên, PhanBook, 2018

  • Bài Báo Khoa Học

1. « The French Education on the Decolonization Process in Vietnam (1945-1954): As Seen from Political Conception

to School Reality », Journal of Historical Studies, Vol. 486, N° 10, 2016 :

https://viensuhoc.vass.gov.vn/noidung/tapchi/Lists/ThongTinTapChi/View_Detail.aspx?ItemID=127

2. « A French School in North Vietnam: The Lycée Albert-Sarraut from 1954 to 1965 », Journal of Vietnamese Studies,

University of California Press, Vol. 10, Issue 3, 2015 : http://vs.ucpress.edu/content/10/3/1

3. « French education in South-Vietnam from 1955 to 1975 », Vietnam National University Journal of Science – Education

Research, N°3/ 2015, Volume 31 : https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/189

4. « The rivalry between the French and American educational missions during the Vietnam War (1955-1975) »,

International Journal of the History of Education, Special Issue 1-2, Volume 50, 2014 :

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00309230.2013.872683

5. « The official discourse on the history of education in Vietnam », in Conference: Education in Asia in 2014: what

global issues ?, Revue internationale d’éducation de Sèvres, 2014 : http://ries.revues.org/3742#quotation

6. Interviews with historian Pierre Brocheux & sociologist Trịnh Văn Thảo in Asie Pacifique News:

https://asiepacifique.fr/entretien-pierre-brocheux-vietnam-nguyen-thuy-phuong/ & https://asiepacifique.fr/entretien-trinh-van-thaonguyen-thuy-phuong-vietnam/

  • Báo Cáo Chuyên Gia

The quality of life and the well-being in schools in France in the institutional texts, Report commissioned by The National

Council for School System Evaluation, Paris, 2016

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/10/170929_institutions.pdf

0977.729.396