Sự kiện

Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Của Viện Tâm Lý Viện Pháp Thu Hút Nhiều Ý Kiến Đóng Góp Từ Các Chuyên Gia Sức Khỏe Tâm Thần Hàng Đầu Việt Nam

Sáng thứ Bảy ngày 2/12/2023, nhóm nghiên cứu 03 tại Viện Tâm lý Việt - Pháp đã tổ chức buổi seminar thảo luận ý kiến góp ý về cơ sở xây dựng bộ tiêu chí cho cá nhân hành nghề trị liệu tâm lý và bộ tiêu chí cho cơ sở cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý phục vụ đề tài “Các giải pháp quản lý hoạt động các cơ sở trị liệu tâm lý ở Hà Nội”

 

Cột phải About
Hạnh phúc của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Chuyên gia

Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/