Nghiên cứu và phát triển

Giới thiệu về hướng nghiên cứu

Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt-Pháp là một tổ chức khoa học công nghệ, hoạt động theo chứng nhận của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội số: B-16/2019/ĐK-KH&CN.
Chiến lược của Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt-Pháp là trở thành một cơ sở nghiên cứu chuẩn mực, thực hiện các dự án khoa học công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của nền khoa học tiên tiến trên thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Tâm lý và Tâm thần học Việt Nam. Mục tiêu của Viện sẽ trở thành cơ sở hàng đầu trong về nghiên cứu trong quá trình hội nhập quốc tế, chuyển giao tri thức và ứng dụng các sản phẩm KH&CN chất lượng cao.
Cột phải About
Hạnh phúc của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Chuyên gia tư vấn

Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/

0977.729.396