Chuyên gia

NCS. LƯƠNG VÂN ANH

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học

Nơi công tác : Viện Tâm lý Việt - Pháp

1. Thông Tin Cá Nhân

 • Họ và tên: Lương Vân Anh

 • Học vị: Cử Nhân

2. Quá Trình Công Tác

 • 2018 - 2019: Trưởng Phòng Phát triển Kỹ năng sống tại Công ty Cổ Phần Thương mại & Dịch vụ DHT

 • 2019 - 2021: Chuyên viên tâm lý học đường tại trường học trên địa bàn Hà Nội

 • 2021 - nay: Chuyên viên tâm lý tại Viện Tâm lý Việt - Pháp

3. Quá Trình Đào Tạo

 • 2017: Tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý học trường học

 • 2022: Nghiên cứu sinh Tâm lý học - Học viện Khoa học Xã hội

4. Nghiên Cứu Khoa Học

 • Lương Vân Anh. (2019). Thực trạng sử dụng tiếng lóng trong giao tiếp của học sinh trung học cơ sở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tạp chí Tâm lý học xã hội, 04-2019, 36-46.

 • Nguyễn Thị Tình, & Lương Vân Anh. (2020a). Cảm nhận hạnh phúc của học sinh trung học cơ sở: Khái quát tổng quan nghiên cứu vấn đề. Hội thảo Khoa học quốc tế Tâm lý học - Giáo dục học vì sự phát triển học sinh và nhà trường hạnh phúc, Đại học Sư phạm Hà Nội.

 • Nguyễn Thị Tình, & Lương Vân Anh. (2020b). Several elements of middle school students' subjective well-being. Hội thảo Khoa học quốc tế Tâm lý học - Giáo dục học vì sự phát triển học sinh và nhà trường hạnh phúc, Đại học Sư phạm Hà Nội.

 • Nguyễn Thị Tình, Lương Vân Anh, Trần Thùy Dung, Đỗ Thu Trà, & Đặng Thị Hải Yến. (2016). Thực trạng quan hệ tình dục của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội thảo Khoa học quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5: Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và tại Việt Nam, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.