Chuyên gia

M.S. Vu Van Thuan

Lĩnh vực nghiên cứu : Assessment of Developmental Disorders in Children

Nơi công tác : Vietnam - France Psychology Institute

1. Demographic Information

 • Full Name: Vũ Văn Thuấn

 • Title: M.S Clinical Psychology

2. Education & Training

 • 03/2021: Special education certificate class organized by the Central Kindergarten Pedagogy College

 • 07/2016: Training program on “Community-based mental health care” in Thailand

 • 03/2015: Psychiatric Orientation Specialist, 1st Central Psychiatric Hospital, Hanoi

 • 10/2010 - 06/2013: Master in Clinical Psychology of Children and Adolescents, University of Education - Hanoi National University

 • 05/2009 - 05/2010: Studying pedagogy level II, University of Education - University of Danang

 • 2006 – 2010: Graduated with a major in Psychology, University of Education - University of Danang

3. Professional Experience

4. Research Activities

 • 01/2021: Chủ nhiệm đề tài “nhận thức của cha mẹ trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý về rèn luyện kỹ năng xã hội cho con”. Tại bệnh viện tâm thần trung ương 1.

 • 10/2021: Là phản biện cho đề tài cấp cơ sở “Xây dựng nội dung học phần sức khỏe tâm thần cho sinh viên ngành công tác xã hội tại học viện thanh thiếu niên Việt Nam” do Ths Nguyễn Phương Thảo chủ nhiệm.

 • 12/2020: Đề tài “Áp dụng mô hình DATA vào việc thiết lập nhóm đào tạo kỹ năng tiền tiểu học cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ: những kết quả nghiên cứu ban đầu”. tại trung tâm Hừng Đông – bài đăng tại hội thảo Quốc tế về giáo dục tại Đại học Quốc gia Hà Nội

 • 10/2020: Đồng tác giả nghiện cứu mức độ lo âu của phụ huynh có con chăm sóc tại khoa tâm lý lâm sàng, Bệnh viện tâm thần trung ương 1.

 • 03 - 04/2016: Nhóm nghiên cứu “xây dựng mô hình đào tạo kỹ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển” do trung tâm Hừng Đông, Hà Nội thực hiện

 • 11/2015: Sàng lọc và đánh giá tư vấn trẻ rối loạn phát triển tại trường tiểu học thị trấn Thường Tín, Hà Nội do khoa TLLS bệnh viện TTTW1 thực hiện

 • 10/2015: Sàng lọc trẻ rối loạn phát triển tại trường mầm non Hoa Sen, Thường Tín, Hà Nội do khoa TLLS bệnh viện TTTW1 thực hiện

 • 05 - 09/2015: Tham gia nhóm nghiên cứu “Xây dựng mô hình can thiệp học đường cho trường tiểu học thị trấn Thường Tín, Hà Nội” do Bệnh viện tâm thần TW1 nghiên cứu

 • 08/2014: Nhập và xử lý số liệu chương trình điều tra “Nhu cầu mở lớp Tiến sĩ lâm sàng” do Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu.

 • 02/2014: Là điều tra viên cho chương trình điều tra “nhu cầu mở lớp Tiến sĩ lâm sàng” do Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu.

 • 04/2012 - 05/2013: Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ: “Thái độ của giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội về Tự kỷ”. GS.TS. Bahr Weiss (giảng viên trường Đại học Peabody – Đại học Vanderbilt, thành phố Nashville, bang Tennessee, Hoa Kỳ) và ThS. Trần Văn Công (nghiên cứu sinh tại trường Vanderbilt) hướng dẫn.

 • 06/2009: Kiến tập “Tìm hiểu hiệu quả của phương pháp can thiệp ABA vào việc hỗ trợ trẻ tự kỷ”. Bác sĩ Trần Thị Hải Vân trưởng khoa nhi bệnh viện tâm thần Đà Nẵng hướng dẫn.