Chữa Lành Từ Mất Mát Tự Tử: Ngày Quốc Tế Của Người Mất Người Thân Do Tự Tử

Ngày Quốc tế Những người mất người thân do tự tử (International Survivors of Suicide Loss Day) mang những người bị ảnh hưởng bởi nỗi đau tự tử lại với nhau để cùng chữa lành và hỗ trợ lẫn nhau. Hãy tham gia cùng những người sống còn khác cho #SurvivorDay vào ngày 20 tháng 11.

Năm 1999, Thượng nghị sĩ Harry Reid, một người đã mất cha vì tự tử, đã đưa ra một nghị quyết lên Thượng viện Hoa Kỳ để thành lập Ngày Quốc tế cho Những người mất người thân do tự tử. Còn được gọi là Ngày của Những người sống còn (Survivor Day), đây là ngày được Quốc hội Hoa Kỳ chỉ định để những người bị ảnh hưởng bởi việc tự tử có thể chữa lành và hỗ trợ lẫn nhau. Ngày Người mất người thân do tự tử được xác định vào vào thứ Bảy trước Lễ Tạ ơn của Mỹ, vì những ngày lễ thường là thời điểm khó khăn đối với những người ở lại sau mất mát tự sát.

Một người sống còn sau nỗi đau tự tử là một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của một người đã tự sát. Bất cứ ai thân thiết một người đã tự tử, hoặc cảm thấy bị ảnh hưởng bởi điều này, đều là những người sống còn. Bạn không cần phải là một thành viên trong gia đình để cảm thấy tác động của một vụ tự tử. Ước tính cứ mỗi người chết vì tự tử lại có 100 người đau buồn vì mất mát đó. Do vậy, mỗi năm lại có 5 triệu người sống còn mới trải qua cái chết của một người mà họ quan tâm vì tự tử.

Ngày Quốc tế Những người mất người thân do tự tử cho phép những người sống còn tìm thấy sự kết nối, sự thấu hiểu và hy vọng thông qua những trải nghiệm chung. Mất một người thân yêu vì tự tử là một nỗi đau độc nhất. Một môi trường an toàn được tạo ra cho những người tham gia để chia sẻ trải nghiệm của họ với những người có thể thấu hiểu. Mọi người dành thời gian chia sẻ và tưởng nhớ, và sự kiện này được tổ chức để những người sống còn sau mất mát có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Nguồn: Healing from Suicide Loss: International Survivors of Suicide Loss Day. Centra Care (2020)

Bài viết liên quan

Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/