Dịch vụ khám chữa bệnh

Khám tổng quát sức khỏe tâm thần( theo hướng dẫn quy trình khám bệnh phòng khám chuyên khoa tâm thần)
Tư vấn hướng dẫn, kê đơn điều trị các rối loạn tâm thần và hành vi, nghiện chất theo phân loại bệnh quốc tế ICD- 10F
Điều trị cụ thể các rối loạn bệnh lý về sức khỏe tâm thần theo phân loại bệnh quốc tế ICD-10F:
F00- F09: Các rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm cả rối loạn tâm thần triệu chứng
F10- F19: Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất tác động tâm thần
F20- F29: Bệnh tâm thần phân liệt, các rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng
F30- F39: Rối loạn khí sắc (Cảm xúc)
F40- F48: các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và dạng cơ thể
F50- F59: Các hội chứng hành vi kết hợp với các rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể
F60- F69: Các rối loạn nhân cách và hành vi ở người thành niên
F70- F79: Chậm phát triển tâm thần
F80- F89: Các rối loạn về phát triển tâm lý
F90- F98: Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên
Song song với đó, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn và kết hợp điều trị bằng các phương pháp tâm lý trị liệu, phục hồi chức năng.