[HỘI THẢO TIẾNG PHÁP] ĐÁNH GIÁ TÂM LÝ VỀ TỰ KỶ VÀ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN THẦN KINH

HỘI THẢO TIẾNG PHÁP
ĐÁNH GIÁ TÂM LÝ VỀ TỰ KỶ VÀ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN THẦN KINH
Thời gian: 21h35 đến 22h35 Thứ ba, ngày 09/06/2020
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
Hình thức: Phát trực tiếp trên fanpage của APPEA: www.facebook.com/appea.org/
Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin truy cập: https://appea.org/evenement/webinaire-gratuit-autisme-et-troubles-du-neurodeve/g/

Hiệp hội APPEA sẽ tổ chức hai Hội thảo miễn phí mỗi tháng vào thứ Ba.

Hội thảo tiếp theo với Chủ đề: Đánh giá chức năng kiểm soát của trẻ em sẽ diễn ra vào ngày 23/06/2020.
Thông tin chi tiết tại đây

09/06/2020

23h-24h

Phát trực tiếp trên fanpage của APPEA: www.facebook.com/appea.org/

Hạnh phúc của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi
Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/

0977.729.396